013 - 536 65 55 info@kzoadvocaten.nl

Werkgever discrimineert door werkneemster te ontslaan die borstvoeding wilt geven

Eerder schreef onze advocaat Leo Klein al over discriminatie door huidskleur. Discriminatie kan ook op andere gronden. Zo hebben moeders met pasgeboren kinderen het recht om deze borstvoeding te geven onder werktijd. In de volgende zaak bestond er wat onenigheid tussen de werkgever ren de werknemer over het geven van de borstvoeding. Is dat voldoende voor ontslag?

De feiten

De vrouw is werkzaam via een uitzendbureau bij de gemeente Den Haag. Toen zij na haar bevalling weer begon met werken heeft zij diezelfde dag aan haar leidinggevende meegedeeld dat zij haar baby borstvoeding wilde geven. Haar kind bevond zich bij haar moeder, 5 minuten van haar werk vandaan. Hier gaf de leidinggevende toestemming voor, mits zij die uren registreerde als verlofuren.

De leidinggevende vroeg de vrouw of zij de dag erna wilde kolven in de daarvoor ingerichte ruimte. Die dag zou zij ook terugkomen op de kwestie omdat zij wilde uitzoeken welke rechten en plichten hiervoor golden en dat zij ’s middags hiervoor op kantoor zou zijn.

Op die dag deelde de vrouw mee dat ze die ochtend borstvoeding zou geven en dat zij ’s middags een gesprek wilde over de kwestie. Zij kon niet kolven omdat dit voorbereidingstijd vergde die zij niet had. Zij vertrok om haar baby borstvoeding te geven, maar meldde zich niet af. Hierop besloot de leidinggevende ’s middags een gesprek met de werkneemster te voeren en haar te ontslaan.

Direct onderscheid op grond van zwangerschap

In de wet is vastgelegd dat er sprake is van direct onderscheid wanneer iemand op basis van geslacht anders wordt behandeld dan een ander in een vergelijkbare situatie. Hieronder vallen ook het maken van onderscheid op grond van zwangerschap, bevalling en moederschap, omdat dit onlosmakelijk is verbonden met het moederschap.

Wanneer men het idee heeft dat zij gediscrimineerd worden, kunnen zij stappen naar het College van de Rechten van de Mens in Nederland. Dit College beoordeelt of er in zo’n geval sprake is van discriminatie. Zij zeggen echter niet dat het ontslag bijvoorbeeld onrechtmatig is, dat kan alleen de Nederlandse rechter. Het College verwijst in zo’n geval de zaak door.

Het College voor de Rechten van de Mens

Het college zegt dat de vrouw inderdaad bepaalde afspraken niet is nagekomen. Echter, waren deze verbonden met haar wens om onder werktijd haar kind borstvoeding te kunnen geven. Er is sprake van het maken van direct onderscheid door de werknemer, omdat wanneer de moeder geen borstvoeding had gegeven, haar arbeidsovereenkomst niet zou zijn beëindigd.

Het was beter geweest wanneer de werkneemster zich aan de afspraken had gehouden. Maar dit is niet voldoende voor de werkgever om direct onderscheid te mogen maken. Het gaat er niet om of de werkgever het geven van borstvoeding wel of niet toestaat, maar het gaat erom of bij het beëindigen van de arbeidsverhouding onderscheid op grond van het moederschap is gemaakt.

Conclusie

Vrouwen hebben recht om tijdens werktijd met behoud van loon borstvoeding te geven aan hun pasgeboren kinderen. Het ontslaan van een werkneemster die zich niet aan de afspraken van de werkgever houdt omtrent het geven van borstvoeding, mag niet zomaar. Laat je in dit soort situaties altijd goed voorlichten over wat je rechten en plichten zijn.

STEL EEN VRAAG AAN EEN ADVOCAAT

advocaat tilburg

Spoorlaan 460
Postbus 9150
5000 HD Tilburg

T 013 - 536 65 55
F 013 - 536 84 20
E info@kzoadvocaten.nl

Social media

Je kunt ons ook volgen op de normale social media kanalen:

echtscheidingsadvocaat

NIEUWSBRIEF

Meld je aan voor onze online nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.