013 - 536 65 55 info@kzoadvocaten.nl

Tarieven

Home > Tarieven

Openheid in tarieven

Openheid in tarieven is voor ons vanzelfsprekend. Wij hanteren in beginsel een uurtarief van € 245,- exclusief 21% BTW en 6% kantoorkosten.
Kosten voor derden, zoals bijvoorbeeld voor een deurwaarder of de rechtbank, worden doorbelast.

In familierechtszaken streven we altijd naar maatwerkafspraken. In ieder geval geven we vooraf duidelijk aan wat het uurtarief is.
Ook hier is dat exclusief kosten voor derden, zoals een deurwaarder of de rechtbank.

N

Rechtsbijstandverzekering

Als je een rechtsbijstandverzekering hebt, kun je de polis ook gebruiken om een eigen advocaat te betalen. Anders gezegd: je hoeft niet per se gebruik te maken van een jurist van de rechtsbijstandverzekering of een advocaat die zij voorstellen. Je kunt rechtstreeks met ons kantoor contact opnemen.

Je moet de zaak wel tijdig melden bij de verzekeraar en het geschil dat je aan ons voorlegt moet onder de dekking van de polis vallen. Meestal biedt de polis dekking tot een maximum verzekerd bedrag. Soms gelden nog extra voorwaarden.

N

Bijzondere tarieven

Het uurtarief kan hoger of lager uitvallen. Dat hangt af van verschillende factoren. Van tevoren wordt het definitieve uurtarief daarom duidelijk afgesproken.

N

Inschatting en verrichtingen

Vaak krijgen wij de vraag wat de kosten van een rechtszaak zullen zijn en of daarvan een inschatting is te geven. Hoeveel kosten er met een zaak gepaard gaan, is helaas moeilijk aan te geven. Twee partijen bepalen het scenario en ook de kijk van de rechter op de aanpak van de zaak is niet altijd in te schatten. Om toch een indicatie te geven: voor een inhoudelijke reactie aan jou of de wederpartij moet je uitgaan van ongeveer een half uur per pagina. Voor processtukken zoals dagvaardingen, verzoekschriften, verweerschriften, conclusies en memories is dat ongeveer één uur per pagina. De kosten van gesprekken en zittingen hangen af van hoe lang het duurt. Alle tijd wordt bijgehouden in eenheden van 6 minuten.

N

Voorgeschoten bedragen en kantoorkosten

Van uitgaven, zoals griffierechten, deurwaarderskosten, uittreksels, et cetera die door ons zijn voorgeschoten, worden de werkelijk gemaakte kosten in rekening gebracht zonder verdere opslag. Voor moeilijk te specificeren kosten, zoals porti, telefoon, fax, fotokopieën, et cetera, wordt een standaard opslag van 6% van het honorarium in rekening gebracht.

Gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging)

Als het inkomen of vermogen ontoereikend is om een advocaat te betalen, dan kan de overheid een toevoeging afgeven, ook wel ‘advocaat van onvermogen’ of ‘pro deo advocaat’ genoemd. De Raad voor Rechtsbijstand (RvR) beslist of je een toevoeging kunt krijgen en beoordeelt of het inkomen of vermogen binnen de wettelijke grenzen ligt. Als je in aanmerking denkt te komen voor kosteloze rechtshulp, verwijzen wij je naar de rekenhulp van de Raad voor Rechtsbijstand.

Een afgegeven toevoeging betreft alleen het honorarium van de advocaat. Daarbij wordt een eigen bijdrage vastgesteld, die je rechtstreeks moet betalen aan de advocaat. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen en vermogen, zie ook de website van de RvR.

Daarnaast worden kosten aan je doorberekend, zoals griffierecht, uittreksels uit het bevolkingsregister en dergelijke. Bij het bereiken van een goed financieel resultaat kan de overheid de toevoeging intrekken, waarna je toch aan je advocaat op uurtarief moet betalen.

Soms geen toevoeging

Niet voor alle rechtsbijstand wordt een toevoeging afgegeven. Er bestaat geen recht op een toevoeging voor rechtshulp bij geschillen vanwege het voeren van een eigen beroep of bedrijf. De RvR beschouwt juridische procedures namelijk als een normaal ondernemersrisico. Het is ook niet mogelijk om op toevoegingsbasis te procederen bij onbetwiste schulden, het treffen van betalingsregelingen, het aanvragen van het eigen faillissement of bij schuldsanering.

Daarnaast is een aantal familierechtelijke zaken uitgezonderd zoals geslachtsnaamwijziging, voornaamwijziging en het indienen van een verzoek tot onderbewind-, mentoraat- of curatele stelling.

Wij bepalen op basis van elke afzonderlijke zaak of wij die in behandeling nemen. Echtscheidingszaken behandelen wij niet op toevoegingsbasis.

KZO | direct logo
KZO|DIRECT

Denk je dat je vaker met een advocaat te maken gaat krijgen? Kijk dan eens of KZO|Direct een oplossing is. Een abonnement voor alle eerstelijnshulp, met een vaste lage maandprijs.

STEL EEN VRAAG AAN EEN ADVOCAAT

advocaat tilburg

Spoorlaan 460
Postbus 9150
5000 HD Tilburg

T 013 - 536 65 55

F 013 5368420
E info@kzoadvocaten.nl

Social media

Je kunt ons ook volgen op de normale social media kanalen:

echtscheidingsadvocaat

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze online nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.