013 - 536 65 55 info@kzoadvocaten.nl

VERANTWOORDINGSPLICHT

VERANTWOORDINGS-
PLICHT

Home > Specialisaties > Privacy / AVG > Verantwoordingsplicht

VERANTWOORDINGSPLICHT

Kernelementen van de AVG zijn awareness en accountability. Van organisaties wordt verlangd bewust om te gaan met het onderwerp bescherming van persoonsgegevens en op elk moment hierover verantwoording af te kunnen leggen. De verplichtingen op het gebied van privacy mogen niet (meer) als een ‘afvinklijstje’ worden gezien. Interne processen en systemen (waaronder bijvoorbeeld projectadministratie, personeelsadministratie en CRM) moeten zo worden ingericht dat privacyrechten te allen tijde optimaal zijn gewaarborgd. Hetzelfde geldt voor aangeboden producten en diensten. Dit wordt in de AVG aangeduid als ‘privacy by default’ (systemen, producten en diensten standaard op de meest privacyvriendelijke stand zetten) en ‘privacy by design’ (privacy vanaf het moment van ontwikkeling integreren in nieuwe systemen, producten en diensten).

Organisaties moeten desgevraagd kunnen aantonen te voldoen aan de AVG bij iedere verwerking van persoonsgegevens. De belangrijkste beginselen van de AVG zijn:

  • Rechtmatigheid: van iedere verwerking
  • Transparantie: betrokkenen moeten weten dat hun persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden dat gebeurt en wat hun rechten in dat verband zijn
  • Doelbinding: elke verwerking van persoonsgegevens moet noodzakelijk zijn omwille van vooraf beschreven gerechtvaardigde doeleinden
  • Minimaal: er mogen niet meer gegevens verwerkt worden, dan noodzakelijk is voor de doeleinden
  • Juistheid: verwerkte persoonsgegevens moeten juist en actueel zijn
  • Beveiliging: er moeten passende technische en organisatorische maatregelen worden getroffen om de persoonsgegevens te beveiligen.

HOE GAAT DAT IN Z’N WERK?

Er zijn twee situaties voor de kosten:

Wij willen altijd eerst persoonlijk kennismaken voordat we gaan samenwerken. Daar hoort dus ook bij dat een eerste gesprek vrijblijvend is. Als je daarna met ons in zee gaat, maken we duidelijke afspraken waar je ons aan kunt houden. Een zaak doen we samen. Soms is het beter om te schikken, maar soms moet je ook gewoon doorpakken. Als advocaat schatten wij de kansen en risico’s in zodat we een aanpak kunnen bedenken waar jij achter staat.

  • je hebt een rechtsbijstandsverzekering. Dan ben je vrij om de zaak door ons te laten doen. De rechtsbijstandsverzekeraar vergoedt dan onze kosten. Samen bekijken we de precieze polisvoorwaarden.
  • je betaalt ons uurtarief van maximaal € 240,- exclusief btw. Onder andere afhankelijk van om hoeveel geld het gaat, spreken we het precieze tarief af.

WHITE PAPERS

In onze (gratis) whitepapers informeren onze advocaten jou uitgebreid over onderwerpen waar je mee te maken krijgt. Of kunt krijgen.
Onze whitepapers zijn praktisch, helder en to the point. En bevatten veel handige tips.

Het Coronavirus & overeenkomsten

Het Coronavirus & overeenkomsten

Het coronavirus & overeenkomsten   Wat zijn de gevolgen van coronavirus voor bestaande overeenkomsten en wat kunnen we leren van de vogelgriep? In het artikel in deze folder legt advocaat Leo van Osch duidelijk en in een begrijpelijke taal uit wat de...

STEL EEN VRAAG AAN EEN ADVOCAAT

advocaat tilburg

Spoorlaan 460
Postbus 9150
5000 HD Tilburg

T 013 - 536 65 55

F 013 5368420
E info@kzoadvocaten.nl

Social media

Je kunt ons ook volgen op de normale social media kanalen:

echtscheidingsadvocaat

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze online nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.