013 - 536 65 55 info@kzoadvocaten.nl

MEDIATION

“Kunnen we gezamenlijk tot een oplossing komen?”

Mediation is er op allerlei terreinen en wordt steeds vaker ingezet, zowel bij particulieren als in het bedrijfsleven. Het meest bekend is de echtscheidingsbemiddeling. Bij mediation gaat het erom dat je gezamenlijk tot afspraken komt onder begeleiding van een mediator. De (vFAS) advocaat- mediator middelt als onafhankelijke derde en begeleidt het gesprek, zodat de negatieve gevolgen van een conflict snel ombuigen. Een mediator maakt echter geen beslissingen en hakt geen knopen door: hij of zij begeleidt het proces zodat jullie zelf tot een afspraak komen. Het grote voordeel is dat je passende afspraken kunt maken, voor maatwerk kunt gaan. De overeenkomst/echtscheidingsconvenant is misschien nog wel het meest belangrijk, als deze goed in elkaar zit, kan er een hoop gedoe in de toekomst worden voorkomen.

Hoe gaat het in zijn werk?

Allereerst zal er een kennismakingsgesprek plaatsvinden. Hierin legt de advocaat-mediator uit wat mediation inhoudt en wat men kan verwachten. Het doel is uiteindelijk om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

De (vFAS) advocaat-mediator beschikt over de juridische kennis en ervaring om partijen op een zorgvuldige manier te begeleiden bij de afspraken, ook als het bijvoorbeeld over kinderen gaat en in geval van meer complexe scheidingen waarbij bijvoorbeeld ondernemingen betrokken zijn. Afspraken worden juridisch goed vastgelegd. De (vFAS) advocaat-mediator is neutraal en onpartijdig. Hij/zij begeleidt het mediation-proces en de communicatie en zorgt ervoor dat partijen goed begrijpen wat men afspreekt en ook de gevolgen daarvan overzien.

Mediation is over het algemeen een goedkopere oplossing dan een procedure bij de rechtbank, omdat volstaan kan worden met één advocaat-mediator. Afspraken die worden gemaakt worden vastgelegd in bijvoorbeeld een echtscheidingsconvenant in geval van een echtscheiding. Mocht het niet lukken om gezamenlijk tot een oplossing te komen, dan kan de zaak altijd nog worden voorgelegd aan de rechter.

Een goede voorbereiding is het halve werk, daarom vraagt de mediator bepaalde informatie te verzamelen en aan te leveren.

Hieronder een aantal praktische tip:

DOE DIT VOORAL NIET

  • Wachten tot situatie is escaleert
  • De rol van mediator zelf op je nemen
  • Dwang of druk uitoefenen op de ander

DOE DIT VOORAL WEL

  • Laat je bijstaan door een advocaat-mediator. Specialisten. Opgeleide   mediators, die zich verdiepen in jouw specifieke situatie en je helpen om tot realistische oplossingen te komen.
  • Mediation heeft alleen zin als je er constructief instaat. Er is natuurlijk plek voor emoties, maar een probleemoplossende instelling is wel noodzakelijk.

Meer weten? Lees hieronder de meest gestelde vragen over Mediation (FAQ) Ontbreekt er een vraag die u graag beantwoord wilt zien, neem dan gerust contact met ons op.

STEL EEN VRAAG AAN EEN ADVOCAAT

KENNISPAGINA

Op onze kennispagina’s vind je een korte omschrijving van veelgebruikte begrippen in onze teksten. Deze begrippen gebruiken wij ook vaak in onze nieuwsberichten. Onze nieuwsberichten kun je vinden onder ‘nieuws’.

WAT KUNNEN WIJ VOOR JE DOEN?

Wie in een vroeg stadium een mediator inschakelt, voorkomt wellicht een procedure en houdt de verstandhouding goed.

Chantal van der Sprong is als mediator gespecialiseerd in:

  • Familiezaken
  • Erfeniskwesties

Ook kunnen onze arbeidsrechtsadvocaten bemiddelen bij een conflict tussen werknemer en werkgever.

Komt het onverhoopt tot een procedure? Dan toon je met mediation aan actief naar oplossingen te hebben gezocht.

FAQ MEDIATION.

De meeste gestelde vragen over mediation

Is het nodig dat een mediator verstand van familierecht heeft?
Nee, strikt genomen niet want een mediator is een procesbegeleider. Het is echter wel handig dat een bemiddelaar ook weet waar de voetangels en klemmen zitten en ook of de standpunten die partijen innemen apekool zijn of hout snijden.
Treedt een mediator op voor beide partijen?
Ja, de mediator is neutraal. Hij of zij moet de belangen van beide partijen in de gaten houden en zorgen dat de balans aan de onderhandelingstafel in evenwicht is.
Wat zijn de voordelen van mediation?
  • Het is relatief snel en goedkoop
  • Partijen beslechten hun conflict zelf. Er komt geen rechter aan te pas die de een of de ander gelijk geeft 
  • De verhouding tussen partijen blijft daardoor ook beter.
Op welke termijn kan een mediation van start gaan? En hoe gaat dat dan van start?

Dat kan heel snel. Als beide partijen en de mediator een afspraak hebben ingepland, volgt een intakegesprek om te kijken of het een conflict betreft dat geschikt is voor mediation. Indien dit het geval is, wordt een opdrachtbevestiging / mediationovereenkomst voorgehouden en getekend waarin de afspraken rond het proces zijn vastgelegd. Vervolgens gaat bij de eerst volgende afspraak het mediationtraject van start. 

Wat zijn de belangrijkste afspraken in een mediationtraject?

Geheimhouding: niets van hetgeen ter tafel wordt besproken komt naar buiten, ook niet later in een procedure als de mediation zou mislukken.

Transparantie: in de mediation moet alle beschikbare informatie op tafel komen. 

Hoe lang duurt een mediationtraject?

Dat is niet te zeggen. Wel kan indicatie worden gegeven: na drie sessies van elk zo’n twee uur moeten gemiddeld genomen de contouren van een regeling op papier staan. Dan neemt een tijdsbestek van  2 maanden in beslag. Dat varieert echter, afhankelijk ook van de vraag of partijen op hun beurt weer wachten op hypotheekadviseurs/makelaars/fiscalisten etc. 

Wel worden er altijd van tevoren goede afspraken gemaakt (in de mediationovereenkomst), waardoor er voor het mediationtraject wel al meer duidelijkheid kan worden gegeven. 

Wat kost mediation?

Dat hangt natuurlijk af van de tijdsbesteding en de complexiteit van de scheiding. Een scheiding zonder kinderen met partijen die een huurwoning hebben en ieder een eigen – nagenoeg gelijk – salaris, is simpeler op te lossen dan een echtscheiding met partijen die drie kinderen hebben, een koopwoning, huwelijkse voorwaarden met een verrekenbeding en de man die DGA is in zijn eigen vennootschap.

Wie betaalt de kosten van een mediation?

De kosten worden in beginsel gedeeld. Het kan voorkomen dat (een van) partijen in aanmerking komen (/komt) voor gratis rechtshulp. Dat is een voordeeltje waarvan beide partijen de vruchten kunnen plukken. Totale kosten van de mediation worden dan immers lager. Het hangt van jouw persoonlijke (inkomens)situatie af of je hiervoor in aanmerking komt. Je betaalt wel altijd een eigen bijdrage. Kijk op de website van Raad voor Rechtsbijstand voor meer informatie.

Kijk ook de rechtsbijstandsverzekering na om te zien of dekking wordt verleend voor mediation. We adviseren je om contact op te nemen met je verzekeraar voor meer informatie.

Wie zijn de mediators?

Zowel Chantal als Leo zijn ervaren procesbegeleiders en specialisten op het gebied van conflictbemiddeling. Beiden hebben de vFAS -opleidingen Baismediation en de voortgezette cursus gevolgd en hebben jarenlange ervaring.

Op het gebied van arbeidsrechtbemiddeling zijn onze arbeidsrechtadvocaten ervaren en opgeleid om werknemer en werkgever te begeleiden in een conflict op de werkvloer.

STEL EEN VRAAG AAN EEN ADVOCAAT

advocaat tilburg

Spoorlaan 460
Postbus 9150
5000 HD Tilburg

T 013 - 536 65 55
F 013 - 536 84 20
E info@kzoadvocaten.nl

Social media

Je kunt ons ook volgen op de normale social media kanalen:

echtscheidingsadvocaat

NIEUWSBRIEF

Meld je aan voor onze online nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.