013 - 536 65 55 info@kzoadvocaten.nl

Alimentatie Algemeen

IK WIL HET ALIMENTATIEBEDRAG VERLAGEN. KAN DAT? 

Alimentatie wordt veelal vastgesteld na een scheiding of verbreking samenleving, maar ook daarna zijn er veel situaties waardoor de alimentatie bijdrage herzien kan of zou moeten worden. De wet maakt een onderscheid tussen verschillende vormen van alimentatie. Voor elke vorm gelden aparte regels en richtlijnen.

Deze alimentatievormen kennen we:

HET BELANG VAN ADVIES

Zeker als het over de financiën gaat, bestaan er tegenstrijdige belangen en kunnen de emoties hoog oplopen. De afspraken die je maakt rond de alimentatie bepalen namelijk voor een groot deel je financiële toekomst en soms ook van anderen zoals (nieuwe) partners en de kinderen.

Onze gespecialiseerde advocaten beheersen het alimentatierecht én zijn cijfermatig onderlegd. Hij of zij weet waar het over gaat, ook als er zakelijke belangen spelen. Door te luisteren naar wat er speelt, door te vragen daar waar nodig en mee te denken, lukt het vaak om tot afspraken te komen. Lukt dat niet, dan zal er een realistisch advies worden gegeven voor het geval een procedure onvermijdelijk is.

Het streven is een regeling te bereiken die toekomstbestendig is, realistisch en werkbaar. Bij voorkeur zonder tussenkomst van de rechter. Niet alleen omdat partijen dan een procedure bespaard blijft, maar ook omdat dan maatwerk mogelijk is. Zeker in complexe situaties geniet dat de voorkeur.

WAAROM KZO|013 MEER BIEDT

Het familierecht, waar het alimentatierecht onder valt, is één van de specialismen van ons kantoor waar alleen ervaren advocaten en mediators werkzaam zijn. Opgeleid als advocaat / mediator (vFAS) kijken zij verder dan alleen de juridische én cijfermatige kant. In verschillende rollen kunnen wij je bijstaan, als advocaat-mediator voor beide partijen samen, als advocaat van één van de partijen of als adviseur (bijvoorbeeld op de achtergrond of bij een second opinion).

Voor vragen, neem dan gerust vrijblijvend contact op.

 

KINDERALIMENTATIE

Na een scheiding blijven de (stief)ouders onderhoudsplichtig voor hun kinderen. Dit is totdat de kinderen 21 jaar oud zijn. Na een scheiding moeten de ouders afspraken moeten maken over hoe zij de kosten van de kinderen verdelen. De ouders moeten naar draagkracht bijdragen in de kosten van hun kind / kinderen. Meestal betaalt de niet-verzorgende ouder zijn of haar bijdrage periodiek (maandelijks) aan de verzorgende ouder. Voor co-ouders geldt dat zij bij voorkeur afspraken op maat maken, al dan niet in combinatie met een kinderrekening. Op onze kennispagina alimentatie kan je hier meer informatie over vinden.

JONGMEERDERJARIGE ALIMENTATIE

Als de kinderen de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, kan het zijn dat de afspraken met betrekking tot alimentatie anders worden. Op onze kennispagina alimentatie lees je hier meer over.

PARTNERALIMENTATIE

Het recht om aanspraak te maken op partneralimentatie ontstaat na een scheiding. Of de aanspraak terecht is en er aldus een bijdrage vastgesteld wordt, is afhankelijk van diverse financiële factoren (de behoefte aan een bijdrage en de draagkracht om deze te kunnen voldoen) en niet-financiële factoren (duur huwelijk, opleidingsniveau, zorg kinderen, etc.). Op onze kennispagina alimentatie kan je hier meer informatie over vinden.

KENNISPAGINA

Op onze kennispagina’s vind je een korte omschrijving van veelgebruikte begrippen in onze teksten. Deze begrippen gebruiken wij ook vaak in onze nieuwsberichten. Onze nieuwsberichten kun je vinden onder ‘nieuws’.

FAQ ALIMENTATIE.

Is betaling van de partneralimentatie verplicht?
De gewezen partners hebben na het eindigen van de relatie een onderhoudsverplichting ten opzichte van elkaar. Afhankelijk van het inkomen en de draagkracht kan een alimentatie worden vastgesteld. Partners mogen van deze verplichting afzien.
Wat is de wettelijke duur van de partneralimentatie?

De wet bepaalt dat voor scheidingen ná 1 juli 1994 bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap met kinderen of een huwelijk langer dan 5 jaar, de maximale termijn voor partneralimentatie 12 jaar bedraagt. Voor huwelijk of geregistreerd partnerschap korter dan 5 jaar, geldt het aantal jaren dat het huwelijk of partnerschap heeft geduurd.

Voor scheidingen vóór 1 juli 1994 geldt een lange termijn. De duur van de partneralimentatie kan in goed onderling overleg worden bepaald. Er kan daarbij worden afgeweken van de wet.

Vanaf 1 januari 2020 wijzigt de wettelijke duur van partneralimentatie. Zie ook de Wet Herziening partneralimentatie (vraag hieronder).

Wat houdt de Wet Herziening partneralimentatie in?

De Wet Herziening partneralimentatie is door de Tweede Kamer in december 2018 aangenomen. De nieuwe wet treedt per 1 januari 2020 in werking. Vanaf dat moment geldt als uitgangspunt dat de partneralimentatie 5 jaar duurt. De wet kent hierop 3 uitzonderingen. De meest voorkomende zal zijn wanneer er kinderen binnen het huwelijk geboren zijn. De duur wordt verlengd tot het moment dat het jongste kind de leeftijd van 12 jaar bereikt.

Wat is het alimentatie indexcijfer?

De minister van Justitie en Veiligheid bepaalt het indexcijfer in de maand november van ieder jaar aan de hand van de loonindexcijfer dat door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wordt vastgesteld. Jaarlijks gaan de vastgestelde alimentatiebedragen omhoog. Voor kinderalimentatie is dit niet uit te sluiten, voor partneralimentatie wel.

Verandert mijn alimentatie als ik ga trouwen of samenwonen?

In beginsel bestaat er geen recht op partneralimentatie van de ex-partner wanneer men met de nieuwe partner gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat. Dit is wettelijk bepaald. Wanneer de alimentatiegerechtigde gaat samenwonen, vervalt de onderhoudsverplichting als er sprake is van een duurzame affectieve relatie. Treedt de onderhoudsplichtige in het huwelijk, dan wordt hij of zij ook onderhoudsplichtig voor zijn of haar nieuwe partner. Dit kan gevolgen hebben voor de draagkracht. Wanneer de onderhoudsplichtige gaat samenwonen is er nog geen nieuwe onderhoudsverplichting jegens de nieuwe partner. In het algemeen geldt dat dan ook de draagkracht wijzigt, bijvoorbeeld omdat de woonlasten gedeeld kunnen worden.

Zijn advocaatkosten fiscaal aftrekbaar?

De kosten die worden gemaakt om partneralimentatie of een afkoopsom te verkrijgen of te behouden, mogen als aftrekpost worden opgevoerd in de eigen (aangifte) Inkomstenbelasting.

Hoe wijzig ik de kinder- en/of partneralimentatie?

Wanneer tijdens een scheiding afspraken zijn gemaakt over de alimentatie en indien deze ook in de beschikking zijn vastgelegd, kan het nodig zijn deze uitspraak op een later moment te herzien door ze te laten wijzigen. Als er iets verandert in jouw financiële situatie of die van jouw ex-partner, kan er een wijziging van de alimentatie worden gevraagd. Eerst in overleg, maar als dat niet lukt kijkt de rechter opnieuw naar de behoefte aan kinder- dan wel partneralimentatie en draagkracht om de alimentatie te kunnen betalen.

Kan ik zomaar stoppen met het betalen van kinder- en/of partneralimentatie?

Dit is niet aan te bevelen. Wanneer de alimentatie niet wordt ontvangen, kan de alimentatiegerechtigde o.a. het LBIO inschakelen. De alimentatieverplichting loopt door zolang niet anders is overeengekomen tussen partijen of door de rechter is bepaald. Een verzoek tot wijziging van de alimentatie kan leiden tot een verlaging, verhoging of een beëindiging van de alimentatieverplichting.

Welke stukken zijn nodig om alimentatie te laten berekenen?

Dit is afhankelijk van de persoonlijke situatie. Op het overzicht zoals door door ons bijgevoegd bij de opdrachtbevestiging, staat vermeld welke stukken over het algemeen nodig zijn. De advocaat/mediator in kwestie kan nadere stukken nodig hebben.

Is betaling van de kinderalimentatie verplicht en zo ja, tot welke leeftijd?

Ouders zijn verplicht tot de leeftijd van 21 jaar in de kosten van verzorging en opvoeding respectievelijk kosten van levensonderhoud en studie te voorzien. Tot 18 jaar ontvangt de verzorgende ouder kinderalimentatie, hij of zij draagt dan de kosten. Vanaf 18 jaar is het kind zelf rechthebbende. Afhankelijk van de afspraken rondom de zorgregeling en ieders draagkracht worden de kosten van de kinderen verdeeld en ieders bijdrage berekend.

STEL EEN VRAAG AAN EEN ADVOCAAT

advocaat tilburg

Spoorlaan 460
Postbus 9150
5000 HD Tilburg

T 013 - 536 65 55
F 013 - 536 84 20
E info@kzoadvocaten.nl

Social media

Je kunt ons ook volgen op de normale social media kanalen:

echtscheidingsadvocaat

NIEUWSBRIEF

Meld je aan voor onze online nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.