013 - 536 65 55 info@kzoadvocaten.nl

Kennispagina Intellectueel Eigendom

Home > Specialisaties > Ondernemingsrecht > Intellectueel eigendom > Kennispagina intellectueel eigendom

Onze Kennispagina Intellectueel Eigendom

Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen. Het geeft inzicht en maakt samenwerking en juridische advisering doelgerichter.
Op deze kennispagina vind je een korte omschrijving van veelgebruikte begrippen in onze teksten over:

Auteursrechtelijk beschermd werk

  Werk

  Een werk is een tastbare uiting van creatieve gedachte van de makers. De gedachte zelf is dus niet beschermd maar op het moment dat deze gedachte wordt uitgewerkt in een boek, film, gebouw, computerprogramma, stoel etc. is er sprake van een werk in de zin van de auteurswet.

  Niet ieder werk is ook beschermd onder de Auteurswet. In de rechtspraak is bepaald dat het werk origineel moet zijn en het persoonlijk stempel van de maker moet dragen.

  Ontlening

  Dit hangt samen met het begrip origineel. Het is mogelijk dat een werk erg veel lijkt op een ander werk. Dat kan toeval zijn omdat twee personen op hetzelfde moment op hetzelfde idee komen, maar het kan ook zijn dat een van de twee makers zijn idee heeft afgekeken van een ander. Dat speelt met name bewijstechnisch een rol: als op overeenstemmende kenmerken sprake is van ontlening dan mag de rechter daar vanuit gaan. De andere partij krijgt dan wel de mogelijkheid om te bewijzen dat dat toeval is.

  Persoonlijk Stempel

  Vaak genoemd in combinatie met het begrip werktoets: is het werk origineel en is er sprake van een minimum aan creativiteit. Dat wil zeggen: is de hand van de maker in het werk te herkennen. Zie daarvoor de zaak van de Erven Endstra waarin de rechter besliste dat het gaat om het werk zelf, en niet of de maker bewust een originele en persoonlijke creatie wilde maken.

   

  Maker

  Degene die het werk maakt is ook maker in de zin van de auteurswet. Wel kent de wet uitzonderingen hierop. De werkgever wordt als maker aangemerkt als de werknemer in zijn dienst binnen zijn taakuitoefening een werk maakt of de werkgever daar een opdracht voor heeft gegeven.
  Ook een rechtspersoon (een bedrijf of organisatie bijvoorbeeld) kan als maker worden aangemerkt.

  Lees meer

  Vind publicatie of openbaarmaking van een werk plaats zonder vermelding van de naam van de maker maar wel uit naam van een rechtspersoon dan is deze rechtspersoon automatisch de maker.

  Je kunt ook gezamenlijk maker zijn: beslissend voor een gemeenschappelijk auteursrecht van de makers tezamen is, of het werk is ontstaan door een zodanige samenwerking van de auteurs, dat ieders afzonderlijke bijdrage daarvan niet meer te scheiden is.

  Rechten van de auteursrechthebber

   Licentie

   De maker blijft het auteursrecht op het werk hebben. Met een licentie geeft de maker toestemming aan de licentienemer omdat werk te exploiteren door het te verveelvoudigen en/of openbaar te maken

   Exploitatierechten

   Dit zijn de commerciële rechten die de maker kan uitoefenen. Dit zijn onder andere het recht tot verveelvoudiging en openbaarmaking

   Openbaarmaking

   Met openbaarmaking wordt bedoeld dat het werk op de een of andere manier bekend wordt gemaakt aan het publiek. Dit wordt ook wel aan het publiek ter beschikking stellen genoemd.

   Een illustratie hiervan is het via een hyperlink beschikbaar stellen van andermans werk. Dat is niet toegestaan als degene die de hyperlink op de website plaatst weet dat dat werk beschermd is, en met de toegang geven tot het werk een heel nieuw publiek dat kennis neemt van dat werk bereikt (Arrest Sanoma/GeenStijl).

   Verveelvoudiging

   Onder verveelvoudigen wordt verstaan het bewerken van het oorspronkelijk werk, zoals een vertaling, verfilming of een toneelbewerking. Dit houdt iedere hele of gedeeltelijke bewerking of nabootsing van een werk in dat als nieuw of oorspronkelijk kan worden gezien, in.

   Persoonlijkheidsrechten

   De maker kan verbieden dat een ander zijn werk wijzigt of verandert (‘verminkt’). Vernietiging van een werk is weer een ander verhaal. Als een gebouw wordt gesloopt valt dat niet onder de persoonlijkheidsrechten.

   Daarnaast heeft de maker het recht om te eisen dat zijn naam als maker op het werk wordt vermeld.

   Portretrecht

    Portret in opdracht

    Bij het portret dat gemaakt is in opdracht, mag diegene die het auteursrecht op een portret heeft, dit niet openbaar maken zonder de toestemming van degene die op het portret staat. Na zijn overlijden moet hij die tien jaar erna nog toestemming vragen van zijn nabestaanden. Een bekend voorbeeld is het in de visie van de burgemeester van Leeuwarden minder geslaagde portret door kunstenaar de Vries. De burgermeester vond dat zijn oren te groot waren afgebeeld en zijn haarkleur niet klopte. Hij noemde de schilder ‘een kladschilder’. Om die reden heeft de burgemeester openbaarmaking van dit portret gedurende lange tijd tegengehouden.

    Portretrecht niet in opdracht

    Het tweede recht is het portret dat niet in opdracht is gemaakt. Dan kan de geportretteerde de openbaarmaking verbieden als hij daar een redelijk belang bij heeft. Gewone burgers kunnen zich beroepen op privacybescherming. Bekende Nederlanders kunnen aanvoeren dat zij een commercieel belang hebben: door publicatie missen zij inkomsten.

    Onze intellectuele eigendomsrecht advocaten Leo en Edwin staan jou van begin tot eind bij!

     

    Leo van Osch

    Ondernemingsrecht
    Familie en Erfrecht

    Edwin Aerts

    Arbeidsrecht
    Ondernemingsrecht
    Privacy / AVG

    STEL EEN VRAAG AAN EEN ADVOCAAT

    advocaat tilburg

    Spoorlaan 460
    Postbus 9150
    5000 HD Tilburg

    T 013 - 536 65 55

    F 013 5368420
    E info@kzoadvocaten.nl

    Social media

    Je kunt ons ook volgen op de normale social media kanalen:

    echtscheidingsadvocaat

    Nieuwsbrief

    Meld je aan voor onze online nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.