013 - 536 65 55info@kzoadvocaten.nl

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Home > Specialisaties > Ondernemer > Intellectueel eigendom

Mijn concurrent kopieert ons idee! Mag dat wel?

Bescherm je eigen idee, ontwerp of uitvinding. Hoe? Het auteursrecht, merkenrecht of octrooirecht vallen onder intellectueel eigendom. Dat betekent dat jouw idee, ontwerp, beeld of tekst jouw eigendom is en niet zonder meer door derden gebruikt mag worden. Zo bescherm je je creatieve prestaties. Praktische tips:

DOE DIT VOORAL NIET

 • Het eigendomsrecht onderschatten.
 • Denken dat je geen risico loopt. Wie als consument of bedrijf het auteurs- en merkenrecht schendt, kan een sommatie verwachten die er niet om liegt. Van schadevergoeding tot hoge gerechtskosten en winstafdracht.

DOE DIT VOORAL WEL

 • Zorg dat je gerechtigd bent producten die auteursrechtelijk of merkenrechtelijk beschermd zijn, te gebruiken. Ofwel via een overdracht ofwel via een licentie.
 • Niet zeker of je gerechtigd bent? Contacteer een advocaat intellectueel eigendomsrecht.

Meer weten? Lees hieronder de meest gestelde vragen over Intellectuele Eigendom (FAQ).
Ontbreekt er een vraag die u graag beantwoord wilt zien, neem dan gerust contact met ons op.

WAT KUNNEN WIJ VOOR JE DOEN?

 • Ben je rechthebbende of wil je diensten of producten van een ander gebruiken?
 • Concurrenten die na-apen aanpakken?
 • Schadevergoeding claimen naar aanleiding van portretrecht?

KZO|O13 scant snel hoe het er met de juridische positie voor staat qua intellectueel eigendomsrecht. En dat voorkomt veel kosten.

Let wel: KZO|O13 Advocaten verzorgt geen octrooizaken,
dit is zeer specialistisch werk wat door octrooigemachtigden wordt verzorgd.

KZO|013 office building white

FAQ INTELLECTUELE EIGENDOM.

De meest gestelde vragen over intellectuelle eigendom

Wat verstaan we onder intellectueel eigendom ?

Intellectueel eigendom, ook wel afgekort met IE, is een verzamelterm voor alle rechten die bescherming bieden aan – bijvoorbeeld – artistieke prestaties, uitvindingen, vormgeving, merken en handelsnamen.

Welke rechten kennen we dan?
 1. auteursrecht, octrooirecht,
 2. merkenrecht,
 3. tekeningen- en modellenrecht,
 4. handelsnaamrecht,
 5. kwekersrecht,
 6. chipsrecht, en
 7. databankrecht.
Hoe ontstaat IE-recht ?

Op verschillende manieren:

 1. octrooirecht door deponering,
 2. merk- en modelrechten door inschrijving in een register,
 3. auteursrecht, handelsnaamrecht, chiprecht, naburige rechten en databankrechten zonder dat je er iets voor hoeft te doen; gewoon door simpelweg gebruik.
Wat heb je aan een IE-recht ?

Een IE-recht geeft je het recht om jouw creatie als enige te gebruiken. Je kunt er ook voor kiezen om het recht te verkopen of een licentie te verstrekken.

Wat is een licentie?

Licentie houdt in dat je als rechthebbende een ander de mogelijkheid biedt om jouw creatieve prestatie in het economisch verkeer te gebruiken. Meestal hangt daar een prijskaartje aan.

Wat is het auteursrecht?

Het auteursrecht is het uitsluitende recht van een maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst. Ook veel voorwerpen van toegepaste kunst vallen onder het auteursrecht, zoals muziek, reclamefolders en foto’s. Let wel: een idee in je hoofd is nog niet beschermd.

Ik heb in loondienst iets voor mijn werkgever bedacht. Is het auteursrecht van mij?

In Nederland kennen we een werkgeversauteursrecht. Dat betekent dat, als je als werknemer geacht wordt zaken uit te dokteren, de werkgever het auteursrecht krijgt van hetgeen jij bedenkt.

Wat is het merkrecht?

Het merkrecht is het uitsluitend recht op een teken dat goederen en diensten van een onderneming onderscheidt van andere ondernemingen.

Wat is het handelsnaamrecht?

Het handelsnaamrecht is het recht op de naam waaronder een onderneming gedreven wordt. Met name is het verboden een handelsnaam te voeren die al gevoerd wordt en waardoor verwarring ontstaat.

Ik heb een handelsnaam. Is het dan toch nuttig om die naam als merk te deponeren?

Dat hangt van geval tot geval af. Het is de moeite waard om te kijken of dat nuttig is. De bescherming op grond van de Handelsnaamwet is prima, maar vanwege het beperkte criterium, verwarringsgevaar, kan het voorkomen dat de bescherming tekortschiet. Deponering van een merk kan problemen voorkomen.

KENNISPAGINA

Op onze kennispagina’s vind je een korte omschrijving van veelgebruikte begrippen in onze teksten. Deze begrippen gebruiken wij ook vaak in onze nieuwsberichten. Onze nieuwsberichten kun je vinden onder ‘nieuws’.

STEL EEN VRAAG AAN EEN ADVOCAAT

advocaat tilburg

Spoorlaan 460
Postbus 9150
5000 HD Tilburg

T 013 - 536 65 55
F 013 - 536 84 20
E info@kzoadvocaten.nl

Social media

Je kunt ons ook volgen op de normale social media kanalen:

echtscheidingsadvocaat

NIEUWSBRIEF

Meld je aan voor onze online nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.