013 - 536 65 55info@kzoadvocaten.nl

CONTRACTEN EN ALGEMENE VOORWAARDEN

Home > Specialisaties > Ondernemer > Contractenrecht

Staat dat dan nergens in het contract?

Contracten sluit je bijna dagelijks. Van een eenvoudige aankoop tot een huurovereenkomst of arbeidscontract. Ook binnen je bedrijfsvoering werk je constant met contracten, zowel intern als extern. Veel zakelijke geschillen ontstaan als afspraken achteraf onduidelijk blijken of afspraken zelfs helemaal niet in het contract staan.

Laat een advocaat contractenrecht daarom je overeenkomsten opstellen of controleren. Met oog voor jouw specifieke belangen en risico’s. Zo bespaar je discussies en eventuele hoge juridische kosten. Praktische tips:

DOE DIT VOORAL NIET

  • Het nalaten om bepaalde zaken expliciet in het contract te benoemen, omdat je dat min of meer vanzelfsprekend vindt. Goede communicatie is cruciaal om juridische discussie te voorkomen.
  • Zelf sleutelen aan bestaande contracten. Daarmee werk je tegenstrijdigheden in de hand omdat er bij contracten vaak wordt verwezen naar andere (samenhangende) artikelen. Wijzig je iets, dan kan dat onbedoeld verwarring zaaien.

DOE DIT VOORAL WEL

  • Zorg dat het contract vermeldt waarom het wordt gesloten. De redenen verklaren waarom bepaalde afspraken worden gemaakt.
  • Gebruik algemene voorwaarden voor standaardafspraken die voor elk contract gelden, zoals de betalingstermijn of het ruil- en retourbeleid.

Meer weten?

Lees hieronder de meest gestelde vragen over Contracten en Algemene Voorwaarden. (FAQ)
Ontbreekt er een vraag die u graag beantwoord wilt zien, neem dan gerust contact met ons op

WAT KUNNEN WIJ VOOR JE DOEN?

Een contract is precisiewerk. Toine Zegers, Joost Buur, Edwin Aerts en Leo van Osch zorgen ervoor dat je afspraken juridisch kloppen en dat je je bewust bent van bepaalde consequenties. Bovendien adviseren onze advocaten bij:

  • Conflicten, de uitleg van artikelen, hoe je contracten beëindigt of hoe je een schadevergoeding eist, dan wel de aansprakelijkheid beperkt.
  • Het maken of actualiseren van Algemene Voorwaarden.
kzo advocaten

FAQ Contracten en algemene voorwaarden

De meest gestelde vragen vindt u hieronder

Kan je ook mondeling een contract aangaan?

Ja, dat kan. Een mondeling contract is net zo rechtsgeldig als een schriftelijk contract. Een mondeling contract heeft alleen als nadeel dat het in het geval van een geschil lastig(er) te bewijzen is wat exact is afgesproken. In sommige gevallen moet een contract op schrift, bijvoorbeeld bij de verkoop van een huis aan een consument.

Kan ik een offerte nog intrekken?

Ja, maar de tijd is zeer beperkt. Intrekken kan tót het moment dat de offerte de contractpartij heeft bereikt. Nadat de contractpartij de offerte ontvangen heeft, kan intrekking niet meer. Bij een offerte per post kan intrekking per e-mail.

Mijn contractpartij heeft de offerte al getekend, maar ik zie dat ik een fout in de offerte heb gemaakt. Kan ik er nog onderuit?

Dat hangt er van af. Als de offerte niet overeenkomt met het bedoelde aanbod en de contractpartij ook niet mocht vertrouwen op de juistheid van het aanbod, komt er geen contract tot stand. In 2017 overkwam dit Leen Bakker (uitspraak).

Als een medewerker zonder mijn toestemming een contract aangaat, ben ik er dan aan gebonden?

Het hangt er van af of de medewerker bevoegd was om de onderneming te vertegenwoordigen en, als dat niet zo is, of de contractpartij er desondanks gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat die bevoegdheid er wél was. Een beperking in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel kan discussies over bevoegde vertegenwoordiging voorkomen.

Ik ben een overeenkomst zonder einddatum aangegaan zonder iets af te spreken over de mogelijkheid van opzegging. Kan ik toch opzeggen?

Het uitgangspunt is dat voor onbepaalde tijd gesloten overeenkomsten opzegbaar zijn, ook als de wet en de overeenkomst niet voorzien in een opzeggingsregeling. In de regel zal opzegging mogelijk zijn als:

  • daar een voldoende zwaarwegende grond voor bestaat,
  • een bepaalde opzegtermijn in acht wordt genomen, of
  • de opzegging gepaard gaat met een aanbod tot betaling van een (schade)vergoeding.
Is het voldoende voor de toepasselijkheid van mijn AV als ik ze op mijn website heb staan?

Nee, AV zijn alleen van toepassing als de wederpartij vooraf geïnformeerd is dát AV van toepassing zijn. Een vermelding op de website is niet voldoende.

Mijn contractpartij heeft wel een keer gezégd dat zij AV gebruikt, maar ik heb ze nooit gekregen. Zit ik er dan toch aan vast?

Nee, als de AV niet vóór of uiterlijk bij het totstandkomen van het contract ter hand zijn gesteld, kunnen de AV om die reden als geheel vernietigd worden. Vernietigen houdt in dat ze niet van toepassing zijn. Op deze hoofdregel bestaan uitzonderingen, bijvoorbeeld bij telefonische verkoop of wanneer de Dienstenrichtlijn van toepassing is.

Mijn contractpartij verwijst naar haar eigen AV. Welke AV zijn dan van toepassing

Het uitgangspunt is dat de AV waar het eerst naar verwezen wordt, van toepassing zijn. Een latere verwijzing door de contractpartij naar de eigen AV heeft geen gevolgen, tenzij de AV waarnaar het eerst zijn verwezen uitdrukkelijk van de hand worden gewezen.

Kan ik in mijn eigen AV opnemen dat ik alle andere AV afwijs?

Nee, het afwijzen van AV van je contractpartij moet uitdrukkelijk en kan niet in de eigen AV. Het moet dus in het contract zelf of voor de totstandkoming van het contract in een e-mail of brief.

Wat zijn de zwarte en grijze lijst?

Met de zwarte lijst worden bepalingen in AV genoemd die ‘onredelijk bezwarend’ zijn wanneer ze gebruikt worden in contracten met consumenten. Deze bepalingen zijn op grond van de wet ongeldig. Met de grijze lijst worden bepalingen in AV genoemd die ‘vermoed’ worden onredelijk bezwarend te zijn. Deze bepalingen zijn in principe ongeldig, tenzij de gebruiker van de AV bewijst dat ze niet onredelijk bezwarend zijn.

Kan ik ook als ondernemer een beroep doen op de zwarte of grijze lijst?

Alleen ‘kleine bedrijven’ die te vergelijken zijn met een consument, bijvoorbeeld de bakker die een bedrijfsauto koopt, kan (in sommige gevallen) een beroep op de zwarte en grijze lijst doen en zo beschermd worden tegen onredelijke bezwarende bedingen in AV.

Is het verplicht om mijn AV te deponeren bij de rechtbank of Kamer van Koophandel?

Nee, deponeren van AV is niet verplicht. Het gebeurt in de praktijk veel, omdat een gedeponeerd exemplaar kan dienen als bewijs dat de inhoud van de AV niet (tussentijds) veranderd zijn.

WHITE PAPERS

In onze (gratis) whitepapers informeren onze advocaten jou uitgebreid over onderwerpen waar je mee te maken krijgt. Of kunt krijgen.
Onze whitepapers zijn praktisch, helder en to the point. En bevatten veel handige tips.

Het Coronavirus & overeenkomsten

Het Coronavirus & overeenkomsten

HET CORONAVIRUS & OVEREENKOMSTEN   WAT ZIJN DE GEVOLGEN VAn CORONAVIRUS VOOR BESTAANDE OVEREENKOMSTEN EN WAT KUNNEN WE LEREN VAN DE VOGELGRIEP? In het artikel in deze folder legt advocaat Leo van Osch duidelijk en in een begrijpelijke taal uit wat de...

STEL EEN VRAAG AAN EEN ADVOCAAT

advocaat tilburg

Spoorlaan 460
Postbus 9150
5000 HD Tilburg

T 013 - 536 65 55
F 013 - 536 84 20
E info@kzoadvocaten.nl

Social media

Je kunt ons ook volgen op de normale social media kanalen:

echtscheidingsadvocaat

NIEUWSBRIEF

Meld je aan voor onze online nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.