013 - 536 65 55 info@kzoadvocaten.nl

FAQ
Intellectuele Eigendom

Home > Specialisaties > Intellectueel eigendom > FAQ Intellectuele Eigendom

VEEL GESTELDE VRAGEN

Lees hieronder de meest gestelde vragen over Intellectuele Eigendom (FAQ).
Ontbreekt er een vraag die u graag beantwoord wilt zien, neem dan gerust contact met ons op

Wat verstaan we onder intellectueel eigendom ?

Intellectueel eigendom, ook wel afgekort met IE, is een verzamelterm voor alle rechten die bescherming bieden aan – bijvoorbeeld – artistieke prestaties, uitvindingen, vormgeving, merken en handelsnamen.

Welke rechten kennen we dan?
  1. auteursrecht, octrooirecht,
  2. merkenrecht,
  3. tekeningen- en modellenrecht,
  4. handelsnaamrecht,
  5. kwekersrecht,
  6. chipsrecht, en
  7. databankrecht.
Hoe ontstaat IE-recht ?

Op verschillende manieren:

  1. octrooirecht door deponering,
  2. merk- en modelrechten door inschrijving in een register,
  3. auteursrecht, handelsnaamrecht, chiprecht, naburige rechten en databankrechten zonder dat je er iets voor hoeft te doen; gewoon door simpelweg gebruik.
Wat heb je aan een IE-recht ?

Een IE-recht geeft je het recht om jouw creatie als enige te gebruiken. Je kunt er ook voor kiezen om het recht te verkopen of een licentie te verstrekken.

Wat is een licentie?

Licentie houdt in dat je als rechthebbende een ander de mogelijkheid biedt om jouw creatieve prestatie in het economisch verkeer te gebruiken. Meestal hangt daar een prijskaartje aan.

Wat is het auteursrecht?

Het auteursrecht is het uitsluitende recht van een maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst. Ook veel voorwerpen van toegepaste kunst vallen onder het auteursrecht, zoals muziek, reclamefolders en foto’s. Let wel: een idee in je hoofd is nog niet beschermd.

Ik heb in loondienst iets voor mijn werkgever bedacht. Is het auteursrecht van mij?

In Nederland kennen we een werkgeversauteursrecht. Dat betekent dat, als je als werknemer geacht wordt zaken uit te dokteren, de werkgever het auteursrecht krijgt van hetgeen jij bedenkt.

Wat is het merkrecht?

Het merkrecht is het uitsluitend recht op een teken dat goederen en diensten van een onderneming onderscheidt van andere ondernemingen.

Wat is het handelsnaamrecht?

Het handelsnaamrecht is het recht op de naam waaronder een onderneming gedreven wordt. Met name is het verboden een handelsnaam te voeren die al gevoerd wordt en waardoor verwarring ontstaat.

Ik heb een handelsnaam. Is het dan toch nuttig om die naam als merk te deponeren?

Dat hangt van geval tot geval af. Het is de moeite waard om te kijken of dat nuttig is. De bescherming op grond van de Handelsnaamwet is prima, maar vanwege het beperkte criterium, verwarringsgevaar, kan het voorkomen dat de bescherming tekortschiet. Deponering van een merk kan problemen voorkomen.

STEL EEN VRAAG AAN EEN ADVOCAAT

Onze intellectuele eigendomsrecht advocaten Leo en Edwin staan jou van begin tot eind bij!

 

Leo van Osch

Ondernemingsrecht
Familie en Erfrecht

Edwin Aerts

Arbeidsrecht
Ondernemingsrecht
Privacy / AVG

KENNISPAGINA

Op onze kennispagina’s vind je een korte omschrijving van veelgebruikte begrippen in onze teksten. Deze begrippen gebruiken wij ook vaak in onze nieuwsberichten. Onze nieuwsberichten kun je vinden onder ‘nieuws’.

advocaat tilburg

Spoorlaan 460
Postbus 9150
5000 HD Tilburg

T 013 - 536 65 55
F 013 - 536 84 20
E info@kzoadvocaten.nl

Social media

Je kunt ons ook volgen op de normale social media kanalen:

echtscheidingsadvocaat

NIEUWSBRIEF

Meld je aan voor onze online nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.