013 - 536 65 55 info@kzoadvocaten.nl

Kennispagina Alimentatie

Alimentatie

Alimentatie vloeit voort uit een (wettelijke) onderhoudsverplichting. Alimentatie wordt meestal vastgesteld na een scheiding of verbreking van de samenleving. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen kinderalimentatie, jongmeerderjarige alimentatie en partneralimentatie. De hoogte van de alimentatie is afhankelijk van de (hoogte) van de behoefte aan een bijdrage en de draagkracht om een bijdrage te kunnen voldoen.

Kinderalimentatie

Ouders zijn onderhoudsplichtig voor hun (stief)kinderen, in beginsel tot de leeftijd van 21 jaar. Na een scheiding zullen de ouders afspraken moeten maken over de verdeling van de kosten van de kinderen. Kinderalimentatie is het bedrag dat de (veelal) niet-verzorgende ouder aan de andere ouder, de verzorgende ouder, betaalt als bijdrage in de kosten van de kinderen. De bijdrage wordt jaarlijks verhoogd met de wettelijke indexering. Tot de leeftijd van 18 jaar dient de kinderalimentatie aan de verzorgende ouder voldaan te worden, vanaf 18 jaar is het kind zelf rechthebbende. Het voldoen van de kosten van de kinderen, de kinderalimentatie, heeft voorrang op andere onderhoudsverplichtingen. Voor de vaststelling van de kosten van de kinderen wordt veelal aansluiting gezocht bij de Alimentatienormen. Dit zijn normen die richtlijnen geven op welke manieren de kosten van de kinderen berekend kunnen worden.

Jongmeerderjarige alimentatie

Rond het 18e levensjaar verandert er veel in het leven van kinderen. Bijvoorbeeld door studie of werk wat invloed heeft op de behoefte van het kind, maar ook door het wegvallen van de kinderbijslag. Een eerder vastgestelde kinderalimentatie loopt door bij het bereiken van de 18 jaar. Vanaf 18 jaar is niet meer de verzorgende ouder, maar het kind zelf rechthebbende. Dit houdt in dat de bijdrage in beginsel rechtstreeks aan het kind zelf betaald moet worden.

En na het 21e levensjaar? Op grond van de wet worden deze meerderjarige kinderen gelijk gesteld met andere onderhoudsgerechtigde (zoals de ex-partner). Zij hebben in beginsel geen recht meer op een bijdrage van de ouders, tenzij eerder daarover afspraken zijn gemaakt of wanneer een kind behoeftig is. Dit betekent dat een kind geen inkomsten heeft en deze redelijkerwijs ook niet kan verdienen.

Partneralimentatie

Partneralimentatie kan worden vastgesteld als een van de partners niet in staat is om in de kosten van het eigen levensonderhoud te voorzien. Sinds 1 januari 2020 is de wet herziening partneralimentatie ingetreden. Voorheen was de duur van de partneralimentatie maximaal 12 jaar. Nu is het uitgangspunt een termijn die gelijk is aan de helft van de duur van het huwelijk. Hierbij is een maximum gesteld van 5 jaar. Er is echter een hardheidsclausule opgenomen in de nieuwe wet. Dit is een mogelijkheid om van de wetgeving af te wijken door een overheidsorgaan als toepassing hiervan niet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid kan worden gevergd. Een aantal uitzonderingen:

 

 

Lees meer
  • De alimentatieverplichting voor de zorg voor een uit het huwelijk geboren kind eindigt zodra het kind 12 jaar wordt.
  • Voor alimentatiegerechtigden die geboren zijn op of voor 1 januari 1970 en meer dan 10 jaar onder de AOW-leeftijd zitten, hebben recht op een termijn van 10 jaar. Onder de voorwaarde dat het huwelijk meer dan 15 jaar heeft geduurd. Deze verplichting eindigt bij het bereiken van de AOW-leeftijd. De AOW-leeftijd wordt vastgesteld op het moment van de scheiding, dus latere veranderingen hebben hier geen invloed op.

De partneralimentatie eindigt van rechtswege als de onderhoudsgerechtigde hertrouwt en of gaat samenleven ‘als ware gehuwd’.

De hoogte van de alimentatie bedraagt maximaal het bedrag waaraan de partner behoefte heeft en is minimaal wat de andere partner op zou kunnen brengen. De bijdrage wordt jaarlijks verhoogd met de wettelijke indexering. Als partners geen nadere afspraken maken, kan op verzoek van een van de partners de bijdrage worden gewijzigd als er sprake is van een relevante financiële wijziging van omstandigheden aan de kant van de onderhoudsgerechtigde of de onderhoudsplichtige.

Voor partneralimentatie geldt contractvrijheid, dit houdt in dat de partners zelf afspraken mogen maken over deze onderhoudsbijdrage. Dit geldt voor de hoogte van de bijdrage, de termijn van de onderhoudsverplichting, wijzigingsmogelijkheden en het al dan niet eindigen van de onderhoudsverplichting.

Onze familie- en erfrecht advocaten Leo en Chantal staan jou van begin tot eind bij!

 

Leo van Osch

Ondernemingsrecht
Familie en Erfrecht

Chantal van der Sprong

Familie en Erfrecht
Mediation

STEL EEN VRAAG AAN EEN ADVOCAAT

advocaat tilburg

Spoorlaan 460
Postbus 9150
5000 HD Tilburg

T 013 - 536 65 55

F 013 5368420
E info@kzoadvocaten.nl

Social media

Je kunt ons ook volgen op de normale social media kanalen:

echtscheidingsadvocaat

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze online nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.