013 - 536 65 55 info@kzoadvocaten.nl

FAQ
Alimentatie

VEEL GESTELDE VRAGEN

Lees hieronder de meest gestelde vragen over Alimentatie (FAQ).
Ontbreekt er een vraag die u graag beantwoord wilt zien, neem dan gerust contact met ons op

Is betaling van de partneralimentatie verplicht?
De gewezen partners hebben na het eindigen van de relatie een onderhoudsverplichting ten opzichte van elkaar. Afhankelijk van het inkomen en de draagkracht kan een alimentatie worden vastgesteld. Partners mogen van deze verplichting afzien.
Wat is de wettelijke duur van de partneralimentatie?

De wet bepaalt dat voor scheidingen ná 1 juli 1994 bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap met kinderen of een huwelijk langer dan 5 jaar, de maximale termijn voor partneralimentatie 12 jaar bedraagt. Voor huwelijk of geregistreerd partnerschap korter dan 5 jaar, geldt het aantal jaren dat het huwelijk of partnerschap heeft geduurd.

Voor scheidingen vóór 1 juli 1994 geldt een lange termijn. De duur van de partneralimentatie kan in goed onderling overleg worden bepaald. Er kan daarbij worden afgeweken van de wet.

Vanaf 1 januari 2020 wijzigt de wettelijke duur van partneralimentatie. Zie ook de Wet Herziening partneralimentatie (vraag hieronder).

Wat houdt de Wet Herziening partneralimentatie in?

De Wet Herziening partneralimentatie is door de Tweede Kamer in december 2018 aangenomen. De nieuwe wet treedt per 1 januari 2020 in werking. Vanaf dat moment geldt als uitgangspunt dat de partneralimentatie 5 jaar duurt. De wet kent hierop 3 uitzonderingen. De meest voorkomende zal zijn wanneer er kinderen binnen het huwelijk geboren zijn. De duur wordt verlengd tot het moment dat het jongste kind de leeftijd van 12 jaar bereikt.

Wat is het alimentatie indexcijfer?

De minister van Justitie en Veiligheid bepaalt het indexcijfer in de maand november van ieder jaar aan de hand van de loonindexcijfer dat door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wordt vastgesteld. Jaarlijks gaan de vastgestelde alimentatiebedragen omhoog. Voor kinderalimentatie is dit niet uit te sluiten, voor partneralimentatie wel.

Verandert mijn alimentatie als ik ga trouwen of samenwonen?

In beginsel bestaat er geen recht op partneralimentatie van de ex-partner wanneer men met de nieuwe partner gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat. Dit is wettelijk bepaald. Wanneer de alimentatiegerechtigde gaat samenwonen, vervalt de onderhoudsverplichting als er sprake is van een duurzame affectieve relatie. Treedt de onderhoudsplichtige in het huwelijk, dan wordt hij of zij ook onderhoudsplichtig voor zijn of haar nieuwe partner. Dit kan gevolgen hebben voor de draagkracht. Wanneer de onderhoudsplichtige gaat samenwonen is er nog geen nieuwe onderhoudsverplichting jegens de nieuwe partner. In het algemeen geldt dat dan ook de draagkracht wijzigt, bijvoorbeeld omdat de woonlasten gedeeld kunnen worden.

Zijn advocaatkosten fiscaal aftrekbaar?

De kosten die worden gemaakt om partneralimentatie of een afkoopsom te verkrijgen of te behouden, mogen als aftrekpost worden opgevoerd in de eigen (aangifte) Inkomstenbelasting.

Hoe wijzig ik de kinder- en/of partneralimentatie?

Wanneer tijdens een scheiding afspraken zijn gemaakt over de alimentatie en indien deze ook in de beschikking zijn vastgelegd, kan het nodig zijn deze uitspraak op een later moment te herzien door ze te laten wijzigen. Als er iets verandert in jouw financiële situatie of die van jouw ex-partner, kan er een wijziging van de alimentatie worden gevraagd. Eerst in overleg, maar als dat niet lukt kijkt de rechter opnieuw naar de behoefte aan kinder- dan wel partneralimentatie en draagkracht om de alimentatie te kunnen betalen.

Kan ik zomaar stoppen met het betalen van kinder- en/of partneralimentatie?

Dit is niet aan te bevelen. Wanneer de alimentatie niet wordt ontvangen, kan de alimentatiegerechtigde o.a. het LBIO inschakelen. De alimentatieverplichting loopt door zolang niet anders is overeengekomen tussen partijen of door de rechter is bepaald. Een verzoek tot wijziging van de alimentatie kan leiden tot een verlaging, verhoging of een beëindiging van de alimentatieverplichting.

Welke stukken zijn nodig om alimentatie te laten berekenen?

Dit is afhankelijk van de persoonlijke situatie. Op het overzicht zoals door door ons bijgevoegd bij de opdrachtbevestiging, staat vermeld welke stukken over het algemeen nodig zijn. De advocaat/mediator in kwestie kan nadere stukken nodig hebben.

Is betaling van de kinderalimentatie verplicht en zo ja, tot welke leeftijd?

Ouders zijn verplicht tot de leeftijd van 21 jaar in de kosten van verzorging en opvoeding respectievelijk kosten van levensonderhoud en studie te voorzien. Tot 18 jaar ontvangt de verzorgende ouder kinderalimentatie, hij of zij draagt dan de kosten. Vanaf 18 jaar is het kind zelf rechthebbende. Afhankelijk van de afspraken rondom de zorgregeling en ieders draagkracht worden de kosten van de kinderen verdeeld en ieders bijdrage berekend.

STEL EEN VRAAG AAN EEN ADVOCAAT

Onze familie- en erfrecht advocaten Leo en Chantal staan jou van begin tot eind bij!

 

Leo van Osch

Ondernemingsrecht
Familie en Erfrecht

Chantal van der Sprong

Familie en Erfrecht
Mediation

KENNISPAGINA

Op onze kennispagina’s vind je een korte omschrijving van veelgebruikte begrippen in onze teksten. Deze begrippen gebruiken wij ook vaak in onze nieuwsberichten. Onze nieuwsberichten kun je vinden onder ‘nieuws’.

advocaat tilburg

Spoorlaan 460
Postbus 9150
5000 HD Tilburg

T 013 - 536 65 55

F 013 5368420
E info@kzoadvocaten.nl

Social media

Je kunt ons ook volgen op de normale social media kanalen:

echtscheidingsadvocaat

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze online nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.