013 - 536 65 55 info@kzoadvocaten.nl

Kennispagina Arbeidsovereenkomst

Home > Specialisaties > Arbeidsrecht > Kennispagina arbeidsrecht > Kennispagina Arbeidsovereenkomst

Onbepaalde tijd

Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt aangegaan zonder einddatum. Dit wordt ook een vast contract genoemd. Elk contract waarin geen einde wordt genoemd is een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De enige uitzondering is de afspraak dat de arbeidsovereenkomst in elk geval eindigt bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Dat is nog steeds een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Bepaalde tijd

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is voor een bepaalde duur. Dat kan elke tijd zijn: bijvoorbeeld een dag, een half jaar, een jaar of zelfs vier jaar. Ook een projectcontract valt hieronder. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege op het einde. Een werkgever hoeft daarvoor niet naar het UWV of naar de rechter. Als er meerdere contracten voor bepaalde tijd na elkaar worden gesloten, gaat de ketenregeling gelden.

Oproepkracht

Indien het werk van incidentele aard is, zoals seizoenswerk, kan het aantrekkelijk zijn om voor een korte tijd extra werkkracht aan te nemen. De regeling voor oproepkrachten is aangescherpt en al van kracht sinds 1 januari 2020. Met de invoering van de WAB is er namelijk een definitie van de oproepovereenkomst in de wet opgenomen. Als er sprake is van een oproepovereenkomst:

1. is de werkgever verplicht om na 12 maanden een aanbod te doen voor een vast aantal uren dat (minimaal) gelijk is aan het gemiddelde aantal uren over de laatste 12 maanden;

2. moet de werkgever de werknemer minimaal vier dagen tevoren schriftelijk of elektronisch oproepen (waarvan afwijking bij cao mogelijk is);

3. is de opzegtermijn voor de werknemer gelijk aan de oproeptermijn voor de werkgever.

Zzp’er

ZZP staat voor ‘zelfstandige zonder personeel’. Een ZZP’er heeft geen arbeidsovereenkomst maar een overeenkomst van opdracht. Dat betekent dat zij meer vrijheid hebben bijvoorbeeld bij het plannen van hun werk. Tegelijk hebben zij minder bescherming, bijvoorbeeld bij ziekte, werkloosheid of bij ontslag. Zaken die anders door een werkgever worden geregeld (premies etc.) moeten zij zelf regelen. Omdat zij zelfstandig zijn, staan ZZP’ers normaal gesproken ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Onze arbeidsrecht advocaten Toine en Edwin staan jou van begin tot eind bij!

 

Toine Zegers

Arbeidsrecht
Ondernemingsrecht

Edwin Aerts

Arbeidsrecht
Ondernemingsrecht
Privacy / AVG

STEL EEN VRAAG AAN EEN ADVOCAAT

advocaat tilburg

Spoorlaan 460
Postbus 9150
5000 HD Tilburg

T 013 - 536 65 55

F 013 5368420
E info@kzoadvocaten.nl

Social media

Je kunt ons ook volgen op de normale social media kanalen:

echtscheidingsadvocaat

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze online nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.