013 - 536 65 55 info@kzoadvocaten.nl

Samenlevingscontract: voorkomen van huwelijkse problemen?

Uit recent onderzoek van het CBS bleek dat er steeds minder mensen trouwen. Er worden wel meer geregistreerde partnerschappen en samenlevingscontracten aangegaan. Er valt zeker een aantal juridische verschillen op te merken tussen deze drie verschillende vormen van partnerschap. Vandaag de nadruk op het samenlevingscontract: wat zijn de gevolgen hiervan?

De feiten

In 2016 heeft het Hof al uitspraak gedaan over financiële gevolgen van een samenlevingscontract. In deze zaak hadden twee samenwonenden een samenlevingscontract opgesteld. In tegenstelling tot een huwelijk of geregistreerd partnerschap, ontstaat bij het opstellen van zo’n contract geen gemeenschap van goederen (zie afbeelding onderaan pagina). In het onderliggende contract was de volgende passage opgenomen:

“indien tussen partijen een geschil bestaat omtrent de eigendom van of de gerechtigdheid tot een recht aan toonder of een zaak die geen registergoed is (…) en geen van beiden zijn recht op dit goed kan bewijzen, worden zij geacht ieder voor de helft als eigenaar respectievelijk rechthebbende tot dat goed gerechtigd te zijn”.

Kortom: een goed aangekocht door een van de twee partners uit de gezamenlijke rekeningen, behoort toe aan beide partners.

Het geschil

De relatie werd beëindigd. De vrouw was van mening dat een aantal goederen haar alleen toekwamen, nu zij deze uit eigen vermogen had gefinancierd. De man voerde aan dat dit niet het geval was, nu er geen privérekeningen meer waren en alles werd gefinancierd uit de gezamenlijke rekeningen. Bovendien was er geen administratie bijgehouden van de geldstromen van de (inmiddels ex-) partners.

De uitspraak

Het Hof concludeerde dat door de betalingen via de gezamenlijke rekeningen te laten lopen en het gebrek aan administratie, er kon worden gesteld dat er niet meer viel te achterhalen wie het goed had aangeschaft. Op grond hiervan en de geciteerde bepaling waarin was afgesproken dat zonder duidelijk bewijs het goed aan beide partners zou toekomen, heeft het Hof besloten de stelling van de vrouw af te wijzen. Zij waren dus beiden gerechtigd tot de betwiste goederen.

Wat zijn hier nou de gevolgen van? Het Hof was in deze zaak dus van mening dat ondanks dat er geen goederenrechtelijke gemeenschap is, er in economische zin van uit mag worden gegaan dat beide partijen gelijk gerechtigd zijn tot al hun goederen.

Tip

De les die hier uit mag worden getrokken, spreekt dus voor zich. Let met het oog op een eventuele breuk óók bij een samenlevingscontract erop dat je de administratie goed bijhoudt. Er mag dan geen juridische gemeenschap van goederen zijn, economische vermenging van de betaling van deze goederen kan alsnog gevolgen voor de eigendom hebben.

Afbeelding: onderscheid 3 soorten partnerschap (Bron: NRC)

STEL EEN VRAAG AAN EEN ADVOCAAT

advocaat tilburg

Spoorlaan 460
Postbus 9150
5000 HD Tilburg

T 013 - 536 65 55
F 013 - 536 84 20
E info@kzoadvocaten.nl

Social media

Je kunt ons ook volgen op de normale social media kanalen:

echtscheidingsadvocaat

NIEUWSBRIEF

Meld je aan voor onze online nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.