013 - 536 65 55 info@kzoadvocaten.nl

Overzicht regels vrije verkeer van werknemers

De Europese Commissie heeft op 13 juli 2010 een mededeling gepubliceerd over het vrij verkeer van werknemers. Deze mededeling biedt een overzicht van de verplichtingen waarmee (decentrale) overheden rekening moeten houden op dit terrein. Op verzoek van de Tweede Kamer heeft voormalig minister Van Middelkoop voor Wonen, Wijken en Integratie op 20 september 2010 de verplichtingen op het gebied van het vrij verkeer van werknemers nog eens uitgelegd aan gemeenten en werkgevers.

Verbetering arbeidsmobiliteit in EU

Hoewel er de afgelopen jaren grote sprongen voorwaarts zijn gemaakt bij het realiseren van een volledig vrij verkeer van werknemers, constateert de Europese Commissie dat er nog steeds juridische, administratieve en praktische obstakels bestaan, die de uitoefening van dit recht bemoeilijken. In het kader van de Europa2020-strategie heeft de Commissie dan ook verklaard dat er meer werk gemaakt moet worden van het verbeteren van de arbeidsmobiliteit in de EU. Mede in het kader hiervan heeft de Europese Commissie in juni 2010 een mededeling over het vrij verkeer van werknemers gepubliceerd waarin alle verplichtingen nog eens worden samengevat.

In de mededeling van de Europese Commissie, die overigens geen nieuwe beleidsvoornemens bevat, wordt onder meer ingegaan op het verstrekken van sociale en financiële voordelen, de toegang van migrerende werknemers tot betrekkingen in de publieke sector, diploma-erkenning en het stellen van taaleisen aan werknemers. De decentrale overheid dient, wanneer zij optreedt als werkgever, op de hoogte te zijn van alle Europese verplichtingen hieromtrent.

Nadere uitleg

De voormalig minister loopt in zijn reactie al deze punten nog eens langs en meldt daarbij wat wel en niet mag. Zo mogen taalvereisten alleen gesteld worden als dit voor een baan ‘redelijk en noodzakelijk’ is. Voor wat betreft de sociale voorzieningen hebben migrerende werknemers vanaf hun eerste werkdag in de ontvangende lidstaat recht op dezelfde sociale voordelen als de ‘eigen’ werknemers. Hierbij moet gedacht worden aan inburgeringsvoorzieningen maar ook aan studiefinanciering.

Voor recht op bijstand geldt dat gedurende de eerste drie maanden van verblijf (de zogenaamde vrije termijn) er geen recht is op bijstand. EU-onderdanen die als werkzoekende naar Nederland komen, hebben geen recht op bijstand, ook niet wanneer ze langer dan drie maanden in Nederland zijn. EU-onderdanen, voor zover ze kunnen worden beschouwd als ingezetene van Nederland, hebben recht op bijstand op gelijke voet als in Nederland woonachtige Nederlanders. Daarnaast hebben alle EU-ingezetenen dezelfde rechten en plichten bij het zoeken van een reguliere woning in Nederland.

Meer hierover weten van een advocaat arbeidsrecht in Tilburg?

Bron: Kenniscentrum Europa decentraal, 20 september 2010

STEL EEN VRAAG AAN EEN ADVOCAAT

advocaat tilburg

Spoorlaan 460
Postbus 9150
5000 HD Tilburg

T 013 - 536 65 55
F 013 - 536 84 20
E info@kzoadvocaten.nl

Social media

Je kunt ons ook volgen op de normale social media kanalen:

echtscheidingsadvocaat

NIEUWSBRIEF

Meld je aan voor onze online nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.