013 - 536 65 55 info@kzoadvocaten.nl

Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden door Eerste Kamer aangenomen

Het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden is op 16 december jongstleden door de Eerste Kamer aangenomen. Eerder berichtten wij al dat de Tweede Kamer instemde met het wetsvoorstel, maar nu dus ook de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel strekt ertoe om de combinatie van werk en verzorging gemakkelijker te maken. Nu moeten werknemers vaak minder werken om voor anderen te kunnen zorgen, maar dit moet flexibeler kunnen volgens de wetgever. Het gaat bij dit wetsvoorstel om verschillende soorten van verlof.

Zo wordt het langdurig zorgverlof door dit wetsvoorstel uitgebreid en wordt de opname ervan flexibeler. Ook gaat zowel het lang- als kortdurend zorgverlof gelden bij het zorgen voor broers, zussen, grootouders, kleinkinderen, huisgenoten en anderen in sociale omgeving. Opname van het zorgverlof is mogelijk als er een ‘sociale relatie’ is, waarbij het redelijk is dat de werknemer de zorg op zich neemt. Bij eerste- en tweedegraads familieleden is dit vereiste van de sociale relatie er echter niet.

Ook het zwangerschaps- en bevallingsverlof wordt aangepast door het wetsvoorstel. Het zwangerschapsverlof wordt met vier weken uitgebreid als er sprake is van een meerling. Het bevallingsverlof wordt uitgebreid als er sprake is van een langdurige ziekenhuisopname van het kind na de geboorte. Ook kan het bevallingsverlof overgedragen worden aan de vader als de moeder gedurende het bevallingsverlof. Ook word het mogelijk gemaakt om een deel van het bevallingsverlof in deeltijd op te nemen. Dit is mogelijk na de zesde week van bevallingsverlof. De vrouw kan dan bijvoorbeeld iedere week één dag aan verlof opnemen, dit kan zij gedurende 30 weken na afloop van de eerste zes weken doen.

Ook wordt het wijzigen van de arbeidstijden gemakkelijker gemaakt door dit wetsvoorstel. Thans is de situatie zo dat één maal in de twee jaar een verzoek tot wijziging van de arbeidstijden kan worden ingediend, zowel door de werknemer als werkgever. Als dit verzoek tot wijziging wordt ingediend, gelden de nieuwe arbeidstijden voor onbepaalde tijd en dus voor langere duur. De wetgever wil de mogelijkheden hier ruimer maken. Het moet eens per jaar mogelijk worden om een dergelijk verzoek in te dienen en het wijzigen van de arbeidstijden moet bovendien ook voor een kortere periode, tijdelijk, kunnen. Op deze manier wil de wetgever de flexibiliteit voor werknemers verbeteren.

De precieze wijzigingen zijn te lezen in het wetsvoorstel en de Memorie van Toelichting. De eerste vernieuwingen van dit wetsvoorstel treden al op 1 januari 2015 in werking.

Meer weten hierover van een advocaat arbeidsrecht in Tilburg?

Bron: Wetsvoorstel en Memorie van Toelichting, geraadpleegd op http://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/32855_modernisering_regelingen en http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/12/16/eerste-kamer-unaniem-voor-moderne-regels-verlof-en-arbeidstijden.html

STEL EEN VRAAG AAN EEN ADVOCAAT

advocaat tilburg

Spoorlaan 460
Postbus 9150
5000 HD Tilburg

T 013 - 536 65 55
F 013 - 536 84 20
E info@kzoadvocaten.nl

Social media

Je kunt ons ook volgen op de normale social media kanalen:

echtscheidingsadvocaat

NIEUWSBRIEF

Meld je aan voor onze online nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.