013 - 536 65 55 info@kzoadvocaten.nl

KLACHTEN- & GESCHILLENREGELING

KLACHTEN- & GESCHILLENREGELING

KLACHTENREGELING KZO|O13 ADVOCATEN

Ons kantoor zal er alles aan doen om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat je ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. Hier krijg je uitleg wat je dan kunt doen.

 

ONZE INTERNE KLACHTENREGELING

Wanneer je ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of over de declaratie, verzoeken wij je jouw bezwaren eerst voor te leggen aan je eigen advocaat. Je kunt daarvoor ook Mark Diebels (m.diebels@kzoadvocaten.nl) benaderen.

Wij zullen in overleg met je zo snel mogelijk een oplossing voor het probleem proberen te vinden. Deze oplossing zullen wij altijd schriftelijk aan je bevestigen.

Als ons overleg geen bevredigende oplossing oplevert, dan kun je een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Dat kan pas nadat de bezwaren eerst aan ons kantoor zijn voorgelegd. Deze weg staat ook voor je open wanneer ons kantoor niet binnen vier weken na het indienen van de bezwaren schriftelijk op je klacht heeft gereageerd.

GESCHILLENCOMMISSIE ADVOCATUUR

Ons kantoor is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze geschillencommissie bestaat sinds 1 juni 1999 en valt onder Stichting Geschillencommissies voor consumentenzaken (SGC) en de Stichting Geschillencomissies voor beroep en bedrijf (SGB) in Den Haag.

Je kunt je klacht tot uiterlijk twaalf maanden na de datum van de schriftelijke reactie van ons kantoor indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.

De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak in de vorm van een arbitraal vonnis ten behoeve van zakelijke cliënten of in de vorm van een bindend advies als het geschil door een particuliere cliënt wordt aangebracht.

De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten die gaan over de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie. Het kan ook zijn dat je vindt dat je recht hebt op een schadevergoeding. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal € 10.000,-.

Ons kantoor zelf kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

DE GESCHILLENCOMMISSIE BEHANDELT DE ZAAK

Volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur geldt dat op het moment van het indienen van de klacht bij de Geschillencommissie, de zaak door de Geschillencommissie wordt behandeld. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.

ADRESSEN

De heer mr. dr. G.A. (Mark) Diebels
Postbus 9150
5000 HD Tilburg
Tel. 013 – 536 65 55
Fax. 013-536 84 20
m.diebels@kzoadvocaten.nl
Secretaris Geschillencommissie Advocatuur
Bordewijklaan 46
2591 XR Den Haag
Tel. 070 – 310 53 10
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

ADRESSEN

Gegevens kantoorklachtenfunctionaris:

De heer mr. L.P.M. (Leo) Klijn
Postbus 9150
5000 HD Tilburg
Tel. 013 – 536 65 55
Fax. 013-5368420
info@interventieservices.com
Secretaris Geschillencommissie Advocatuur
Bordewijklaan 46 (2e etage)
2591 XR Den Haag
Tel. 070 – 310 53 10
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

STEL EEN VRAAG AAN EEN ADVOCAAT

advocaat tilburg

Spoorlaan 460
Postbus 9150
5000 HD Tilburg

T 013 - 536 65 55
F 013 - 536 84 20
E info@kzoadvocaten.nl

Social media

Je kunt ons ook volgen op de normale social media kanalen:

echtscheidingsadvocaat

NIEUWSBRIEF

Meld je aan voor onze online nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.