013 - 536 65 55 info@kzoadvocaten.nl

Je kind laten vaccineren tegen Covid-19?

 

De meeste ouders laten hun kinderen vaccineren volgens het Rijksvaccinatieprogramma, zo bescherm je je kind tegen 12 ernstige infectieziektes. Daarnaast draait het programma om groepsimmuniteit, wat inhoudt dat als bijna alle kinderen ingeënt zijn, ook de niet-ingeënte kinderen minder risico lopen. Nederland kent geen vaccinatieplicht, maar als de vaccinatie bereidheid afneemt en de grens die nodig is om groepsimmuniteit te bereiken in gevaar komt, dan kan dit vraagstuk wel in beeld komen. Dit kan ook betekenen dat er indirecte verplichtingen volgen. Er ligt al een wetsvoorstel waarin het kinderopvangorganisaties wordt toegestaan kinderen te weigeren die niet gevaccineerd zijn. Scholen mogen kinderen niet weigeren, dit vanwege de leerplichtwet.

vaccinatie

In de huidige tijd wordt uitgebreid stilgestaan bij het wel of juist niet vaccineren. Volwassenen kampen met deze vraag, voor hen zelf en mogelijk op termijn ook voor hun kinderen. Medio december 2020 is bekend gemaakt dat kinderen tot de 18 jaar nog niet ingeënt worden tegen Covid-19. De hoofdzakelijke reden is dat nog onvoldoende onderzocht is hoe het vaccin werkt bij kinderen, hiervoor is meer onderzoek nodig. De verschillende mutaties van Covid-19 en de mate waarin deze mutaties meer of minder zich verspreid onder de kinderen kan op enig moment een reden zijn dit standpunt los te laten en het vaccin mee te nemen (in het rijksvaccinatieprogramma). Ouders die het gezag samen uitoefenen moeten beiden toestemming geven om een kind te laten vaccineren. Wat als je het oneens bent met elkaar? Ik voorzie veel vragen en geschillen. Wat kun je doen bij een geschil?

Uit de wet en jurisprudentie volgt dat inentingen op grond van het Rijksvaccinatieprogramma te beschouwen zijn als een medische behandeling. Dit geldt ook voor een Covid-19 vaccin. Voor een medische behandeling moeten beide gezagdragende ouders toestemming geven bij kinderen jonger dan 12 jaar. Als één van de ouders toestemming weigert, kan de andere ouder vervangende toestemming vragen aan de rechter om alsnog het kind te laten inenten. Hoe de rechter oordeelt? Ik denk dat de uitspraak van de rechtbank Gelderland van 3 juni 2020, ECLI:NL:RBGEL:2020:3699, ons goede handvatten biedt. Aan de rechter lag de vraag voor of vader vervangende toestemming werd verleend de drie minderjarige kinderen te laten vaccineren. De rechtbank overwoog – samengevat – dat de inentingen bescherming bieden aan het kind én aan niet-ingeënte kinderen (groepsimmuniteit). In die zin kan betoogd worden dat het in zijn algemeenheid niet altijd noodzakelijk is om over te gaan tot vaccinatie om het ernstige gevaar voor het kind zelf af te wenden. Het gaat dan om de kans dat een individueel kind besmet zal worden, is deze kans 100% dan is vaccinatie zeker noodzakelijk en is deze 0% dan – uiteraard – niet. De kans op besmetting is mede afhankelijk van het aantal wél gevaccineerde individuen die zich in de omgeving van een kind bevinden. De kinderrechter dient hierbij ook het voorzorgsbeginsel te hanteren, wat inhoudt dat de risico’s ingeperkt moeten worden. De kinderrechter bij de rechtbank Gelderland oordeelde dat met toepassing van dit beginsel, het vaccineren van de kinderen noodzakelijk is om het (potentieel) ernstige gevaar voor hun gezondheid van het krijgen van infectieziekten te voorkomen. Daar komt bij dat de minderjarigen bij niet vaccineren een zwakke schakel zullen vormen in de groepsimmuniteit bij infectieziekten en dat niet te waarborgen is dat de minderjarigen niet met veel andere personen in contact komen. Hierdoor is het belang om hen te vaccineren des te groter. Om al deze redenen oordeelde de kinderrechter dat het in dit geval noodzakelijk is dat de minderjarigen deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma.

De vraag of een kind ingeënt zou moeten worden met een Covid-19 vaccin zal mede aan de hand van bovenstaande argumenten beantwoord worden. Maar zover is het nu nog niet, er zal eerst meer onderzoek moeten plaatsvinden, laten we hopen dat die tijd er ook is en dat we gevrijwaard blijven van mutaties die “onze” kinderen massaal besmetten.

STEL EEN VRAAG AAN EEN ADVOCAAT

advocaat tilburg

Spoorlaan 460
Postbus 9150
5000 HD Tilburg

T 013 - 536 65 55

F 013 5368420
E info@kzoadvocaten.nl

Social media

Je kunt ons ook volgen op de normale social media kanalen:

echtscheidingsadvocaat

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze online nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.