013 - 536 65 55 info@kzoadvocaten.nl

Invoering Centraal Aandelen register

Al een tijdje staat er een wetsvoorstel klaar over de invoering van een centraal aandelenregister. Wat houdt dit in en wat gaat er precies veranderen voor aandeelhouders?

Volgens huidige wetgeving is het voor besloten vennootschappen en niet-beursgenoteerde naamloze vennootschappen al verplicht om een eigen aandeelhoudersregister bij te houden. Met de invoering van dit wetsvoorstel zal het voor deze vennootschappen ook verplicht worden om de aandeelhouders in te schrijven in een centraal, digitaal register, afgekort het CAHR.

Volgens het wetsvoorstel is het inschrijven zelf een taak voor de notaris. Het CAHR zal worden ondergebracht bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Er worden geen eisen gesteld aan het soort aandelen: bijvoorbeeld ook aandelen zonder stemrecht vallen onder de registratieplicht.

De achtergrond van dit wetsvoorstel is het tegengaan van criminaliteit. Het zal niet gaan om een openbaar register, vanwege de privacygevoelige informatie zal het CAHR een besloten karakter krijgen. Slechts de volgende partijen kunnen inzage krijgen in dit register: de Belastingdienst, notarissen, bij ministeriële regeling aan te wijzen publieke rechtspersonen en (op verzoek) ook aandeelhouders, pandhouders en vruchtgebruikers. Bij publieke rechtspersonen wordt vooral bedoeld instellingen volgens de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme), in het licht van de doelstelling van het wetsvoorstel dus.

Aangezien het een wetsvoorstel betreft (en dus nog moet worden goedgekeurd door de Tweede én Eerste Kamer) valt niet uit te sluiten dat er nog aan gesleuteld gaat worden. Een uitbreiding van de op te nemen gegevens of van de instellingen die inzicht hebben in dit register is dan ook waarschijnlijk.

Uiteraard zullen we je op de hoogte houden van de uiteindelijke versie van dit wetsvoorstel en wat de consequenties hiervan zijn.

STEL EEN VRAAG AAN EEN ADVOCAAT

advocaat tilburg

Spoorlaan 460
Postbus 9150
5000 HD Tilburg

T 013 - 536 65 55
F 013 - 536 84 20
E info@kzoadvocaten.nl

Social media

Je kunt ons ook volgen op de normale social media kanalen:

echtscheidingsadvocaat

NIEUWSBRIEF

Meld je aan voor onze online nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.