013 - 536 65 55 info@kzoadvocaten.nl

Infobulletin d.d. 18 maart 2020 rondom vervanging regeling werktijdverkorting

Het is duidelijk dat de corona-uitbraak de economie harder treft dan gecompenseerd kan worden via de regeling rond werktijdverkorting (wtv-regeling). Deze regeling is juridisch én praktisch ook niet afgestemd of berekend op een crisis van deze omvang.

Met ingang van dinsdag 17 maart 2020 om 18.45 uur is de wtv-regeling met onmiddellijke ingang ingetrokken, onder de aankondiging van een vervanging door de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). De voornaamste criteria voor toepassing van de NOW zijn bekend gemaakt, maar de regeling wordt op dit moment nog niet uitgevoerd. Daar wordt door het UWV op dit moment achter de schermen hard aan gewerkt en zodra de regeling wordt opengesteld en aanvragen kunnen worden ingediend, zal dit breed bekend worden gemaakt.

Op dit moment zijn de volgende hoofdlijnen van de NOW bekend:

  • er moet sprake zijn van een (te verwachten) omzetverlies van ten minste 20%
  • de regeling heeft terugwerkende kracht tot 1 maart 2020, zodat omzetverlies vanaf die datum meegerekend wordt
  • de tegemoetkoming in de loonkosten bedraagt maximaal 90% van de loonsom
  • de duur van de tegemoetkoming is maximaal 3 maanden, met een mogelijkheid tot een eenmalige verlenging met (maximaal) 3 maanden
  • het loon van de werknemers moet gedurende de periode van de tegemoetkoming volledig worden doorbetaald
  • gedurende de periode van de tegemoetkoming mag t.a.v. de werknemers voor wie de tegemoetkoming geldt geen ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aangevraagd worden
  • ook werknemers met een flexibel contract (min/max en MUP) vallen onder de regeling
  • de tegemoetkoming wordt uitgekeerd op voorschotbasis (ten minste 80%) met een toetsing achteraf
  • de regeling is losgekoppeld van de ww; de tegemoetkoming gaat niet ten koste van de ww-rechten van werknemers

NB: Al ingediende wtv-aanvragen (vóór 17 maart 2020 om 18.45 uur) die nog niet zijn afgehandeld, worden beschouwd als ingediend onder de nieuwe regeling en worden op basis van de nieuwe criteria afgehandeld.

De regeling zelf is juridisch nog niet uitgekristalliseerd, dus het is op dit moment allemaal nog met een slag om de arm hoe de regeling er exact uit zal zien en welke nuances (eventueel) worden aangebracht t.o.v. de nu bekende hoofdlijnen.

De NOW is gepresenteerd als een tijdelijke vervanging van de wtv-regeling. Het is daarom (o.a.) de vraag welke uitgangspunten van de wtv-regeling wel en niet behouden blijven. Onder de wtv-regeling was (bv.) een arbeidsongeschikte werknemer uitgezonderd van de regeling; het is de vraag of deze groep werknemers ook onder de NOW uitgezonderd zal zijn.

Wordt spoedig vervolgd.

 

Tilburg, 18 maart 2020

Mr. Joost Buur, KZO|O13 advocaten

hazardous downfall economy

STEL EEN VRAAG AAN EEN ADVOCAAT

advocaat tilburg

Spoorlaan 460
Postbus 9150
5000 HD Tilburg

T 013 - 536 65 55
F 013 - 536 84 20
E info@kzoadvocaten.nl

Social media

Je kunt ons ook volgen op de normale social media kanalen:

echtscheidingsadvocaat

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze online nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.