013 - 536 65 55 info@kzoadvocaten.nl

Infobulletin: corona en privacy op de werkvloer

Privacy heeft vanwege de huidige coronapandemie wellicht niet de hoogste prioriteit. Desalniettemin gelden de regels van de AVG/GDPR natuurlijk ook in deze tijden.

Statement EDPB

Op 19 maart 2020 heeft de European Data Protection Board (samenwerking van nationale privacytoezichthouders) daarom een statement uitgevaardigd. De EDPB benadrukt dat van partijen ook thans wordt verwacht persoonsgegevens op rechtmatige wijze en goed beveiligd te verwerken. De EDPB merkt echter wel op:

“Data protection rules (such as the GDPR) do not hinder measures taken in the fight against the coronavirus pandemic”.

Let wel: dat is bepaald geen vrijbrief. In elke concrete situatie dient de verwerkingsverantwoordelijke accountable te zijn: te kunnen uitleggen hoe men – gegeven de principes uit de AVG/GDPR in combinatie met het nationale recht – met persoonsgegevens omgaat. Dus eerst denken, dan doen.

Q&A Autoriteit Persoonsgegevens

Ook onze nationale privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, heeft ondertussen een aantal vragen op dit gebied beantwoord:

  • Mag ik mijn werknemers controleren op corona?

“In de zorg mag dat tijdens de coronacrisis wel, op andere plekken niet. Van alle werkgevers wordt verwacht dat zij de richtlijnen van het RIVM volgen. En dat zij hun medewerkers hier nadrukkelijk op wijzen.”

  • Mag ik een werknemer vragen om zijn of haar gezondheid te checken?

“Ja. U mag van uw werknemer verlangen om zijn of haar gezondheid scherp in de gaten te houden. Zeker als uw werknemer niet thuis aan het werk is.”

  • Mag ik een zieke werknemer naar huis sturen?

Ja, onder de bijzondere omstandigheden van de coronacrisis mag dat. Als werkgever mag u een werknemer normaal gesproken niet vragen naar zijn gezondheid of een test afnemen ter controle. U mag uw medewerker (…) naar huis sturen als deze verkoudheids- of griepverschijnselen vertoont. Of als u twijfelt.

  • Mag ik een werknemer vragen om contact op te nemen met een arts?

“U mag uw werknemer altijd vragen om contact op te nemen met de bedrijfsarts, arbodienst of huisarts voor controle. Wanneer de arts vermoedt dat uw werknemer het coronavirus heeft, zal deze met spoed contact opnemen met de regionale GGD. De GGD kan dan in overleg met u maatregelen treffen voor op de werkvloer.”

Dit zijn uiteraard slechts algemene antwoorden op algemene vragen. Per situatie zal beoordeeld moeten worden wat wel en niet mag en wat verstandig is. Komt u er niet uit, neem dan contact met ons op.

Tilburg, 24 maart 2020

Mr. Edwin Aerts, KZO|013 Advocaten