013 - 536 65 55 info@kzoadvocaten.nl

Huwelijkse voorwaarden & zorgplicht: Laat het niet verslonzen!

 

Huwelijkse voorwaarden, op maat gemaakte afspraken passend bij jullie situatie. Veel huwelijkse voorwaarden bevatten een verplichting tot verrekening, periodiek of finaal. Het periodiek verrekenbeding verplicht echtgenoten jaarlijks de balans op te maken. De inkomsten van beide partners bij elkaar worden gevoegd, waarna de kosten van het huishouden worden afgetrokken. Het overgebleven saldo wordt aan het einde van het jaar met elkaar verdeeld. Bij een finaal verrekenbeding vindt de “afrekening” alleen aan het einde van een bepaalde periode plaats, veelal bij scheiding of overlijden. Een combinatie van beide verrekenstelsels komt ook voor. Het finaal verrekenbeding wordt als een soort “vangnet” gezien voor de situaties dat er niet tussentijds verrekend is.

In veel gevallen wordt er tijdens het huwelijk geen uitvoering gegeven aan het verrekenbeding, dit is niet altijd zonder risico’s. Zo blijkt ook weer uit een recente uitspraak van de Accountantskamer op 22 november 2019.

Wat speelde er? De echtgenoten waren op huwelijkse voorwaarden met elkaar getrouwd. De huwelijkse voorwaarden bevatten een periodiek verrekenbeding, dat wil zeggen de jaarlijkse verplichting om na afloop van ieder kalenderjaar met elkaar “af te rekenen” welk recht wel na vijf jaar verviel. Daarnaast was er een finaal verrekenbeding opgenomen voor de situatie als het huwelijk zou eindigen door echtscheiding.

Het getrouwde stel gaf geen uitvoering aan het periodiek verrekenbeding. Het huwelijk hield geen stand en in het kader van de scheiding bleek het finaal verrekenbeding voor de man niet goed uit te pakken.

De man stelde het accountantskantoor aansprakelijk voor de geleden schade op grond van onder andere het niet tijdig uitwerken van de te verrekenen bedragen en het niet hebben voldaan aan de zorgplicht. De accountant had volgens de man nagelaten jaarlijks een verrekening te maken, dit terwijl hij partijen jaarlijks adviseerde en voor de onderneming ook de financiële administratie verzorgde. Het overgrote deel van de klacht is niet-ontvankelijk verklaard, omdat volgens de voorwaarden binnen een jaar na het afgelopen kalenderjaar de inkomens verrekend hadden moeten worden. Na vijf jaar zouden zelfs alle aanspraken vervallen. Het echtpaar had in de praktijk nooit iets verrekend, waardoor de accountant het niet zo nauw had genomen. De accountant had het echtpaar wel moeten wijzen op de verschillende risico’s van het niet jaarlijks verrekenen. Dit is niet gebeurd, waardoor hij zijn zorgplicht heeft geschonden.

Het consequent bijhouden van het jaarlijks verrekenen is erg belangrijk om complicaties, zoals in de zaak hierboven, te voorkomen. Het is en blijft een gevoelig onderwerp, maar de ernst van de gevolgen kunnen erg nadelig uitpakken voor beide partners.

 

counting coins money

STEL EEN VRAAG AAN EEN ADVOCAAT

advocaat tilburg

Spoorlaan 460
Postbus 9150
5000 HD Tilburg

T 013 - 536 65 55
F 013 - 536 84 20
E info@kzoadvocaten.nl

Social media

Je kunt ons ook volgen op de normale social media kanalen:

echtscheidingsadvocaat

NIEUWSBRIEF

Meld je aan voor onze online nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.