013 - 536 65 55 info@kzoadvocaten.nl

God als werkgever?

Binnen een kerkgenootschap van de Nederlands Gereformeerde kerk wordt de positie van een predikant bepaald door het “Akkoord voor Kerkelijk Samenleven” en door “Richtlijnen voor de voorwaarden behorende bij de verbintenis tussen de gemeente en predikant ten behoeve van de vervulling van het predikantsambt”. 

Centraal daarin staat

 

” dat de predikant als Dienaar des Woords geen andere lastgever heeft dan zijn Hemelse opdrachtgever.”

Ofwel, verderop in aardse taal: er is géén sprake van een arbeidsovereenkomst. Wel is er een behoorlijk uitgewerkte kerkelijke ontslagregeling, gericht op overleg en een oplossing. Als echter na het doorlopen van die regeling een ernstige vertrouwensbreuk over blijft, van de strekking “dat de predikant de gemeente niet langer kan dienen”, volgt ontslag.

 

De predikant, begonnen in 2005, werd in 2006 ziek en liet in 2007 weten dat hij ” op medisch advies gescheiden moest gaan leven van zijn vrouw”. 

Triest genoeg, maar bovendien concludeerde de kerkenraad na een langdurig traject tot in april 2010 tot een ernstige vertrouwensbreuk. Het ontslag zelf ging daarna flitsend: een ontslagbrief van 29 april met als ontslagdatum 1 mei. De predikant kreeg aanspraak op 29 maanden uitkering van de kerk ter waarde van € 99.970,–. Na 15 maanden feitelijk werk en daarna verdere betaling tot aan het ontslag toch een extra betaling van meer dan een jaar-“salaris” van zo’n € 61.750,–.

 

De predikant pikte het niet. Hij toog naar de rechter en deed een beroep op het dwingende wereldse arbeidsrecht. Het ontslag voldeed daar niet aan. Hij wenste de vergoedingen van de kerkelijke richtlijnen plus € 970.845,– gederfd inkomen én € 350.000,– immateriële schadevergoeding. O ja, en juridische kosten, € 43.496,86 tot dat moment.

 

Kerkgenootschappen, aldus artikel 2 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, worden geregeerd door hun eigen statuut “voor zover dit niet in strijd is met de wet”. Scheiding van kerk en staat, weet u nog? Soms gezocht als een uitweg uit lastige wettelijke bepalingen, maar er was bijvoorbeeld al in 1986 bepaald dat de seksclub met kerkelijke ornamenten “Zusters van Sint Wilburga” toch écht geen kerk was. Hetzelfde lot trof in 2018 de “Kerk van het Vliegend Spaghettimonster”. Voor wie het niet meer weet: die beleed het “Pastafarisme“. Met voor de belijdende pastafari’s als heilig object een vergiet op hun hoofd.

 

Over de status van het kerkgenootschap in deze procedure bestond uiteraard geen twijfel. Maar dan nog. Is het arbeidsrecht dwingend, ook voor dit geval?

Nee, vond de kantonrechter, de kerkelijke regeling gaat volgens art. 2:2 BW vóór. Ja, vond het gerechtshof, het arbeidsrecht is “in hoge mate dwingend“.

“Nee”, beslist de Hoge Raad, vanwege die scheiding van staat en kerk moet je “wet” lezen als “zeer zwaarwegende dwingendrechtelijke bepalingen“. En déze kerkelijke regeling wijkt niet zó erg af “dat daardoor belangen van fundamentele aard worden geschonden“.

 

Geen verdere wereldse voorziening voor de predikant dus. Tijd voor een transitie.

 

 

Tilburg, 9 oktober 2020

Mr. Toine Zegers, KZO|O13 Advocaten

 

Predikant ontslag

STEL EEN VRAAG AAN EEN ADVOCAAT

advocaat tilburg

Spoorlaan 460
Postbus 9150
5000 HD Tilburg

T 013 - 536 65 55
F 013 - 536 84 20
E info@kzoadvocaten.nl

Social media

Je kunt ons ook volgen op de normale social media kanalen:

echtscheidingsadvocaat

NIEUWSBRIEF

Meld je aan voor onze online nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.