013 - 536 65 55 info@kzoadvocaten.nl

Fase 4: de kinderen en een scheiding

Gisteren hebben we informatie gegeven over het eerste deel van de derde fase van de scheiding: namelijk de voorbereiding die je zelf kunt doen. Wanneer je kinderen hebt wordt een scheiding wat complexer, ook op emotioneel vlak. Het is daarom van belang dat een scheiding goed wordt voorbereid, zodat de kinderen dit ook makkelijker een plekje kunnen geven.

Wanneer vertellen we het de kinderen?

Een echtscheiding is voor kinderen een ingrijpende gebeurtenis. Wanneer vertellen wij het de kinderen? Dat is een veel gehoorde vraag. Geadviseerd wordt de kinderen pas bij de scheiding te betrekken wanneer er meer duidelijkheid bestaat over de gevolgen van de echtscheiding. Kinderen zullen zich snel afvragen waar ze gaan wonen, of ze op school mogen blijven, of ze nog wel kunnen sporten, etc. etc. Het zijn vaak veelal praktische vragen die hen bezig houden.

Ouders wordt geadviseerd om een zgn. paraplugesprek met de kinderen te houden. Tijdens het paraplugesprek vertellen de ouders samen aan hun kinderen dat zij het besluit hebben genomen om te gaan scheiden. Uiteraard is het de bedoeling dat de ouders zonder verwijten en zonder bij iemand de schuld te leggen deze mededeling aan de kinderen over brengen. De ouders zullen vervolgens moeten proberen om op zo neutraal mogelijke manier de vragen van de kinderen te beantwoorden. De primaire gevoelens van de kinderen ongeacht hun leeftijd zal veelal zich uiten in boosheid en verdriet. Een gevoel van angst, onzekerheid zal zeker in het begin de boventoon voeren. Sommige kinderen zullen te maken krijgen met schuldgevoelens omdat zij bang zijn dat de echtscheiding aan hen te wijten is.

De ouders die al langere tijd de scheiding hebben kunnen verwerken doen er goed aan het gesprek goed voor te bereiden, of eventueel te oefenen. De belangrijkste boodschap die kinderen meegegeven moet worden is dat de ouders als partner uit elkaar gaan, maar zeker als ouders bij elkaar blijven, alleen op afstand. Zij zullen samen voor de kinderen blijven zorgen en dat zij ook de kinderen bij de (praktische) gevolgen van de echtscheiding zullen betrekken.

Voor hele jonge kinderen kan het behulpzaam zijn om het paraplugesprek c.q. de scheidingsmelding in verhaalvorm te vertellen. Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen zullen de advocaat-mediators jullie hiervoor de benodigde adviezen geven.

Hoe ervaren kinderen een scheiding?

Voor kinderen en echtscheiding bestaat de afgelopen jaren veel aandacht. Het is ook niet verwonderlijk omdat jaarlijks zo’n 70.000 kinderen in Nederland met een echtscheiding te maken krijgen. Op 15 september 2012 werd door Villa Pinedo een open brief gepubliceerd op de Dag van de Scheiding. Deze brief kun je hier downloaden. Het betreft een brief aan alle gescheiden ouders van Nederland en geeft de boodschap van de kinderen weer.

Het ouderschapsplan

Voor kinderen geldt dat de ouders afspraken moeten maken die worden vastgelegd in een ouderschapsplan. De wet schrijft voor dat er een aantal verplichte onderdelen in een ouderschapsplan moeten worden opgenomen, te weten:

  • De manier waarop jullie de zorg- en opvoedingstaken verdeelt en of het omgangsrecht vorm geeft;
  • De manier waarop je elkaar informatie uitwisselt en elkaar raadpleegt over belangrijke zaken die de kinderen betreffen.
  • Een regeling over de verdeling van de kosten van de kinderen.
  • De wijze waarop de kinderen bij de totstandkoming van het ouderschapsplan betrokken zijn geweest.

Het ouderschapsplan kan meer of minder uitgebreid zijn, dat is aan de ouders zelf om te bepalen wat zij nodig vinden. Ouders zijn veelal in staat om zelf in hoofdlijnen hierover afspraken te maken. De advocaat-mediator kan zo nodig (juridische) informatie geven en partijen helpen wanneer zij vastlopen op bepaalde punten. Daarnaast brengt de ervaring uit de praktijk mee dat de advocaat-mediator partijen op bepaalde vraagstukken of toekomstige ontwikkelingen wijst. Door het ouderschapsplan met de advocaat-mediator samen te doorlopen worden ouders zich meer bewust van de gevolgen van de scheiding voor de kinderen.

Als de ouders het niet lukt om op één lijn te komen dan kan het helpen om eerst meer zicht te krijgen op wat voor iedere ouder belangrijk is. Op deze manier kan er vaak een gemeenschappelijke houvast gevonden worden wat in het vervolg traject de ouders kan helpen om alsnog afspraken te maken. Soms lijken de verschillen groot en de standpunten onoverbrugbaar en lopen ouders vast. Het is dan belangrijk uit te zoeken wat achter de standpunten schuilgaat om tot (andere) oplossingen te komen.

Om een beeld te geven van een ouderschapsplan kunt je hier een model downloaden.

Het ouderschapsplan groeit als het ware met je kind en kinderen mee. Ieder kind en iedere leeftijd vraagt om een eigen en aangepaste zorgregeling. Daarom is het belangrijk dat jullie als ouders eens in de zoveel tijd de afspraken evalueert.

Het kindgesprek / minderjarige verhoor

Wanneer kinderen 12 jaar en ouder zijn zullen zij van de rechtbank een oproep ontvangen voor een kind gesprek. Op deze manier wordt een kind betrokken bij de procedure omdat de dit ook gevolgen heeft voor hen. De kinderen krijgen zo de gelegenheid hun stem te laten horen. Dit geldt voor elke echtscheiding, dus ongeacht de vraag of er sprake is van een procedure of een mediation. De kinderen hoeven hier overigens geen gebruik van te maken.

Voor meer informatie en een filmpje, klik hier

 

STEL EEN VRAAG AAN EEN ADVOCAAT

advocaat tilburg

Spoorlaan 460
Postbus 9150
5000 HD Tilburg

T 013 - 536 65 55

F 013 5368420
E info@kzoadvocaten.nl

Social media

Je kunt ons ook volgen op de normale social media kanalen:

echtscheidingsadvocaat

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze online nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.