013 - 536 65 55 info@kzoadvocaten.nl

Fase 3: de voorbereiding van de scheiding, wat moet je regelen?

Gisteren gaven wij informatie over de tweede fase van de scheiding. De tweede fase ziet toe op hoe de scheiding moet verlopen en wie je daar het beste mee kan helpen. Vandaag gaat het over de derde fase van de scheiding, namelijk de voorbereiding en wat je zelf alvast kan regelen.

Als het besluit tot echtscheiding genomen is komt er veel op je af, het is een onbekend terrein. Welke zaken moeten bij een scheiding geregeld worden?

Welke keuze er ook gemaakt wordt, om je goed te kunnen laten voorlichten en te laten begeleiden over de (mogelijke) gevolgen van de scheiding zal de advocaat-mediator gegevens en (financiële) stukken nodig hebben. Het is voor de advocaat gemakkelijker en efficiënter te werken wanneer alle stukken aanwezig zijn. Het verzamelen van alle stukken zorgt er ook voor dat er bij de betrokkenen inzicht ontstaat welke zaken geregeld moeten worden. Het helpt wanneer je zo compleet mogelijk alle benodigde gegevens en stukken aanlevert.

Naw-gegevens

Hier kan je vinden welke gegevens je het mee moet nemen.

Overzicht bezittingen en schulden, met daarbij de bewijsstukken.

Bij een scheiding hoort ook veel papier werk. Je kunt alvast een – zo compleet mogelijk – overzicht maken van de bezittingen en schulden van jou en je partner en de bewijsstukken daarvan verzamelen. Je moet dan denken aan het eigendomsbewijs van de woning of ander onroerende zaken, de notariële hypotheekakte en mogelijke polissen, bankafschriften van alle bank – en spaarrekeningen. De aangiften inkomstenbelasting van de afgelopen jaren geven veel informatie, zorg ervoor dat je deze opzoekt.

Als jij of je partner in het verleden een schenking of erfenis ontvangen heeft, dan kan het zijn dat deze gelden werden ontvangen onder een uitsluitingsclausule. Het testament of de schenkingsovereenkomst kan hierover meer duidelijkheid geven. Ook kan het zijn dat er privé geld was, bij jou, je partner of bij beiden. Wanneer deze gelden geheel of gedeeltelijk zijn aangewend voor gemeenschappelijke doeleinden dan kan er sprake zijn van een vergoedingsrecht.

Voor deze stap is een checklist beschikbaar die je kunt downloaden.

Alimentatie

Een aanstaande scheiding brengt voor ook financiële onzekerheid met zich mee voor beide partners. Als er kinderen bij de scheiding betrokken zijn zullen er afspraken gemaakt moeten worden over de verdeling van de kosten van de kinderen. Ook is het mogelijk dat er recht bestaat op partneralimentatie. Het ontvangen en betalen van alimentatie heeft gevolgen voor de toekomstige financiële planning. Het speelt onder meer een rol bij de vraag waar men waar wonen. Kan de (voormalige) echtelijke woning behouden worden, wordt er een woning aangekocht of gaat men huren?

Om je sneller inzicht te geven is het van belang dat er gegevens over het inkomen en vermogen beschikbaar zijn, van jou en je partner.

Pensioenen

Het pensioen, ook als er geen sprake is van een scheiding, is veelal een onderwerp waar men niet dagelijks bij stilstaat. Bij een scheiding zullen er ook over opgebouwde pensioenaanspraken, nieuwe afspraken gemaakt moeten worden. Je advocaat zal je vragen de laatste pensioenoverzichten en bewijsstukken te verzamelen.

Als je directeur-grootaandeelhouder bent en in eigen beheer pensioen opbouwt is de pensioenbrief nodig en de door de accountant opgestelde overzichten.

Voor meer informatie over pensioen bij scheiding raadpleeg je www.pensioenkijker.nl.

Morgen zullen wij meer informatie geven over hoe om te gaan met de kinderen in een scheiding.

STEL EEN VRAAG AAN EEN ADVOCAAT

advocaat tilburg

Spoorlaan 460
Postbus 9150
5000 HD Tilburg

T 013 - 536 65 55
F 013 - 536 84 20
E info@kzoadvocaten.nl

Social media

Je kunt ons ook volgen op de normale social media kanalen:

echtscheidingsadvocaat

NIEUWSBRIEF

Meld je aan voor onze online nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.