013 - 536 65 55 info@kzoadvocaten.nl

FAQ
Arbeidrecht Werknemer

Home > FAQ Arbeidsrecht werknemer

VEEL GESTELDE VRAGEN

Lees hieronder de meest gestelde vragen over Arbeidsrecht voor een werknemer (FAQ).
Ontbreekt er een vraag die u graag beantwoord wilt zien, neem dan gerust contact met ons op

Ik ontvang geen loon, of steeds te laat, wat nu?

Jij als werknemer moet jouw loon uiterlijk binnen 4 dagen na het einde van de betalingstermijn (meestal de maand) krijgen.
Wordt het te laat betaalt dan heb je recht op rente. Een werkgever kan een reden hebben om jouw loon niet uit te betalen. Bijvoorbeeld omdat jullie van mening verschillen of je wel of niet ziek bent, werkweigering, ontslag op staande voet. Is dit het geval blijf dan niet stilzitten en onderneem actie. Wij kunnen je bijstaan in dergelijke situaties en je van advies voorzien.

Mijn werkgever heeft mij niet één maand van te voren gemeld dat hij het contract voor bepaalde tijd niet verlengd / wel verlengd (de aanzegplicht). Heb ik dan recht op een vergoeding?

Als jouw arbeidsovereenkomst is aangegaan voor een periode van zes maanden of meer, dan moet jouw werkgever jou uiterlijk één maand van te voren schriftelijk meedelen of hij het contract al dan niet verlengt, uitzonderingen daargelaten. Doet hij dit niet, dan is jouw werkgever een boete verschuldigd. De boete bedraagt maximaal één maand salaris. Jij als werknemer krijgt de boete echter niet zomaar uitbetaald, je zal dat wel moeten claimen, binnen twee maanden! Ben je te laat dan hoeft een werkgever de boete niet meer aan jou te voldoen. Speelt deze situatie in jouw geval neem dan snel contact met ons op. Wij kunnen je adviseren en ondersteunen.

Ontslagaanzegging of voorstel voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst gekregen?

Je bent op gesprek geroepen bij jouw leidinggevende en die geeft aan een verdere toekomst met jou niet meer te zien zitten. Je krijgt een vaststellingsovereenkomst voorgelegd. Wat moet je daar mee? Teken het in elk geval niet meteen. Geef aan dat je gewoon wilt blijven werken en dat je het allemaal hebt aangehoord wat voor jou dan weer reden is om juridisch advies te gaan inwinnen. Wij kunnen je bijstaan in dergelijke situaties en je van advies voorzien.

Ik ben op non-actief gesteld, wat nu?

Wanneer je op non actief wordt gesteld is het belangrijk dat je protesteert en dat je aangeeft dat je beschikbaar blijft voor het verrichten van werk. Dit in verband met het recht op loon.
Laat de werkgever de reden waarom hij jou op non-actief stelt op papier zetten. Wij kunnen je vervolgens bijstaan en adviseren hoe hier het beste verder mee om te gaan.

De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd loopt tot de afgesproken einddatum. Per deze einddatum loopt het contract van rechtswege af. De werkgever hoeft verder dus niets te doen om jouw contract te kunnen laten eindigen.
Als jouw werkgever jou in de loop van de tijd toezegt dat jouw contract wordt verlengd (voor bepaalde of onbepaalde tijd), vraag dan of de werkgever dit op papier of de mail te zetten. Uiteraard kan je dit ook zelf schriftelijk bevestigen.
Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan tussentijds worden opgezegd, als dit maar wel in het contract staat. Er kan dan worden opgezegd met inachtneming van de toepasselijke opzegtermijn. Staat dat er niet en zegt de werkgever toch op dan is de werkgever schadeplichtig.

Ontslag op staande voet, wat moet ik doen?

Ontslag op staande voet is een heftige maatregel. Het gevolg is dat je per direct geen aanspraak meer maakt op het loon en het UWV in de meeste gevallen besluit je ook geen WW uitkering toe te kennen.
In verband met deze vergaande gevolgen gelden er specifieke regels die in acht genomen moeten worden wil een ontslag op staande voet rechtsgeldig zijn. Als je op staande voet wordt ontslagen is het heel belangrijk dat je meteen schriftelijk protesteert en aangeeft dat je beschikbaar blijft voor het verrichten van werk. Dit in verband met het recht op loon. Wij kunnen je verder adviseren en bijstaan in dit soort situaties.

Mag mijn werkgever mijn arbeidsovereenkomst nog een keer verlengen?

Jouw werkgever mag jou drie keer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aanbieden mits de totale arbeidsduur niet meer dan 24 maanden is. Maar let op: diverse cao’s maken hierop een uitzondering. Check dat dus altijd.

Ontslag tijdens de proeftijd, mag dat?

Ja, in de proeftijd kan de werkgever jouw arbeidsovereenkomst per direct opzeggen. Er is dus geen opzegtermijn van toepassing. Let er wel op dat de proeftijd wel schriftelijk met jou moet zijn overeengekomen.

Ook zijn er strikte voorwaarden over de duur van de proeftijd. Bij een overeenkomst voor onbepaalde tijd is er maximaal 2 maanden proeftijd. Bij de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd welke is overeengekomen voor meer dan 6 maanden en korter dan 2 jaar mag de proeftijd één maand bedragen. Bij een contract voor bepaalde tijd langer dan 2 jaar mag de proeftijd twee maanden bedragen. Als de verkeerde duur van de proeftijd is overeengekomen is de hele proeftijd niet geldig. Let wel op: is er een cao van toepassing dan kan daar wel een andere opzegtermijn in opgenomen zijn. Check dat dus altijd.

Arbeidsvoorwaarden wijzigen, mag dat zomaar?

Nee jouw werkgever mag niet zomaar jouw arbeidsvoorwaarden eenzijdig wijzigen, óók niet als in de arbeidsovereenkomst een wijzigingsbeding is opgenomen.
Er zal altijd een belangenafweging moeten worden gemaakt tussen het belang van de werkgever om te wijzigen en jouw belang om vast te houden aan bepaalde arbeidsvoorwaarde.

Ik ben ziek, maar ontvang geen loon. Wat moet ik doen?

Tijdens ziekte heb je in principe recht op doorbetaling van jouw loon. Op hoeveel loon je recht hebt als je ziek bent is vaak in de arbeidsovereenkomst of cao bepaald. Ook de wet heeft een bepaling die het recht op loon tijdens ziekte bepaalt als je niets in de arbeidsovereenkomst of cao kan vinden (minstens 70%).
De werkgever mag de loondoorbetaling tijdens ziekte niet zomaar stop zetten. De wet bepaalt specifiek wanneer de werkgever een loonmaatregel mag treffen. Doet een werkgever dat toch raadpleeg ons dan wij kunnen bekijken hoe daar mee om te gaan.

Kan mijn werkgever zomaar stellen dat ik niet ziek ben?

Nee. Op het moment dat een werknemer zich ziek meldt, dient de werkgever de arbodienst in te schakelen. Een werkgever kan niet zelf bepalen of jij ziek bent, daar voor is hij niet medisch onderlegd. De arts van de arbodienst zal oordelen of sprake is van arbeidsongeschiktheid.

Kan mijn werkgever een WW-uitkering garanderen?

Nee, jouw werkgever kan geen WW-uitkering garanderen. Het is het UWV die bepaalt of je recht hebt op een WW-uitkering. Meer informatie hierover vind je op www.uwv.nl.

 

STEL EEN VRAAG AAN EEN ADVOCAAT

Onze arbeidsrecht advocaten Toine, Mark en Edwin staan jou van begin tot eind bij!

 

Toine Zegers

Arbeidsrecht
Ondernemingsrecht

Mark Diebels

Arbeidsrecht

Edwin Aerts

Arbeidsrecht
Ondernemingsrecht
Privacy / AVG

KENNISPAGINA

Op onze kennispagina’s vind je een korte omschrijving van veelgebruikte begrippen in onze teksten. Deze begrippen gebruiken wij ook vaak in onze nieuwsberichten. Onze nieuwsberichten kun je vinden onder ‘nieuws’.

advocaat tilburg

Spoorlaan 460
Postbus 9150
5000 HD Tilburg

T 013 - 536 65 55
F 013 - 536 84 20
E info@kzoadvocaten.nl

Social media

Je kunt ons ook volgen op de normale social media kanalen:

echtscheidingsadvocaat

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze online nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.