013 - 536 65 55 info@kzoadvocaten.nl

Draagplicht van echtgenoten: in alle redelijkheid

In een recent arrest heeft de Hoge Raad geoordeeld over de werking van (het nieuwe) artikel 100 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW), namelijk de draagplicht van de echtgenoten voor schulden uit de gemeenschap na echtscheiding.

De feiten

Partijen waren gehuwd in gemeenschap van goederen. De vrouw verzoekt de rechtbank in december 2015 tot het uitspreken van de echtscheiding, in september 2016 is deze scheiding geformaliseerd. In de zaak die voor de Hoge Raad ligt, was de vraag of de vrouw ook draagplichtig was voor een belastingschuld die voortkwam uit het bedrijf van de man. Het hof had namelijk besloten dat ook de vrouw voor de helft aansprakelijk was voor deze schuld. De vrouw was het hier niet mee eens en startte de procedure bij de Hoge Raad.
Van belang is dat vanaf 1 januari 2018 artikel 1:100 BW in aangepaste vorm geldt. In deze nieuwe versie van artikel 1:100 BW staat dat de ex-echtgenoten schulden die voortvloeien uit de gemeenschap in principe ieder voor een gelijk deel dragen, tenzij uit feiten en omstandigheden blijkt dat een andere verdeling redelijk zou zijn. Het hof had dus deze gelijke verdeling gevolgd. De vraag was of de Hoge Raad het redelijk vond een andere verdeling aan te houden dan ieder de helft, nu de vrouw van mening was dat de schuld voortvloeiende uit het bedrijf van de man niet voor haar rekening diende te komen.

De uitspraak

De Hoge Raad bevestigde dat vanaf 1 januari 2018 de nieuwe versie van artikel 1:100 BW geldt. Echter, aangezien dit huwelijk vóór 1 januari 2018 is uitgesproken (namelijk september 2016), komt de Hoge Raad helemaal niet toe aan de beoordeling of deze verdeling redelijk is, ondanks het feit dat de procedure in april 2019 wordt gevoerd. Jammer voor de rechtspraktijk, want de afweging wat een redelijke verdeling zou zijn in deze kwestie zou veel duidelijkheid creëren voor advocaten die toekomstige echtscheidingsverzoeken met een verdeling voor gemeenschappelijke schulden moeten indienen.

Vragen over de draagplicht van schulden? Contacteer vooral tijdig een familierechtsadvocaat voor advies.

 

 

 

scales

STEL EEN VRAAG AAN EEN ADVOCAAT

advocaat tilburg

Spoorlaan 460
Postbus 9150
5000 HD Tilburg

T 013 - 536 65 55
F 013 - 536 84 20
E info@kzoadvocaten.nl

Social media

Je kunt ons ook volgen op de normale social media kanalen:

echtscheidingsadvocaat

NIEUWSBRIEF

Meld je aan voor onze online nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.