013 - 536 65 55 info@kzoadvocaten.nl

Doorbraak bij juridische kosten

De invloed van Europa raakt werkgevers en werknemers direct in de portemonnee. Als de Europese rechter een mening heeft over Nederlandse regels dan kun je er zeker van zijn dat het iemand geld gaat kosten. Eerder zei het Europese Hof dat de Nederlandse vakantiedagenwetgeving niet klopte, waardoor de wet moest worden aangepast. Werknemers konden ineens minder grote stuwmeren aan vakantie meer aanleggen. Tegelijk besliste de Nederlandse rechter half oktober dat zieke werknemers die door de foute wetgeving te weinig vakantiedagen hadden kunnen opbouwen, daar de Staat der Nederlanden aansprakelijk voor konden stellen.

Begin november kwam er weer een baanbrekende Europese uitspraak, nu over rechtsbijstandsverzekeringen. In Europa geldt een richtlijn over dit soort verzekeringen. Daarin staat kortweg dat een verzekerde vrij moet zijn om zelf een advocaat of andere gekwalificeerde jurist te kiezen in een juridisch geschil. De rechtsbijstandsverzekeraars pasten dat zo toe dat die vrije keuze alleen bestond bij een belangenconflict (twee verzekerden zitten allebei bij dezelfde verzekering) of als je verplicht een advocaat moest hebben. Dat betekende dat voor alle arbeidszaken geen advocaat kon worden gekozen, want in zulke zaken is het wettelijk niet verplicht. De rechtsbijstand werd dan verleend door een jurist die bij de verzekeraar in dienst was, waardoor de kosten en dus de premie beperkt konden blijven.

De heer Sneller was verzekerd bij DAS Rechtsbijstand maar wilde in zijn kennelijk onredelijk ontslagzaak zelf een advocaat kiezen. DAS vond dat niet goed. In de polisvoorwaarden staat namelijk dat DAS in beginsel zelf rechtshulp verleent, tenzij de verzekeraar zelf beslist dat de zaak mag worden uitbesteed. Het Europese Hof bepaalde dat die polisvoorwaarden in strijd zijn met het Europees recht.

Het Hof schrijft dat ‘de vrije advocaatkeuze van de verzekeringnemer niet kan worden beperkt tot de situaties waarin de verzekeraar besluit dat een externe rechtsbijstandverlener in de arm moet worden genomen.’ Anders gezegd: als een verzekerde zelf liever een advocaat dan een rechtsbijstandsjurist heeft, dan mag de verzekeraar dat niet tegen houden. Dat betekent niet dat de verzekeraars verplicht zijn de volledige advocaatkosten van een verzekerde te dragen. Zij mogen daar beperkingen aan stellen, maar weer niet zo, dat de vrije advocaatkeuze in de praktijk in gevaar komt. ‘Dat zou het geval zijn indien het door de beperking van de vergoeding van deze kosten voor de verzekerde in de praktijk onmogelijk werd, een redelijke keuze te maken wat zijn vertegenwoordiger betreft.’ Een beperking van de advocaatkosten tot bijvoorbeeld
€ 1.000,- zou voor een complete arbeidsrechtelijke procedure niet realistisch zijn. Veel polissen kennen een dekking tussen € 25.000,- tot € 50.000,-, wat volgens mij reëel is.

Interessant is nog dat de Europese rechter zegt dat de vrije keuze van de rechtshulpverlener een algemene strekking en een bindend karakter heeft. Het argument van DAS dat het bij de heer Sneller niet verplicht was een advocaat in te schakelen, en dat het dus ook een rechtsbijstandsjurist kon zijn, maakte geen verschil. Zowel werknemers als werkgevers kunnen verzekerd zijn en hebben baat bij deze uitspraak. De keuzemogelijkheden om de advocaat of jurist van jouw keuze in te schakelen zijn vergroot. Het komt de efficiency naar mijn mening ten goede als je een zaak meteen aanpakt met iemand waarin vertrouwen bestaat: of dat nu een rechtsbijstandsjurist of een advocaat is.

Bron: Hof van Justitie EU 7 november 2013, C-442/12 (te vinden op http://curia.europa.eu)

Bron: Hof van Justitie EU 7 november 2013, C-442/12

STEL EEN VRAAG AAN EEN ADVOCAAT

advocaat tilburg

Spoorlaan 460
Postbus 9150
5000 HD Tilburg

T 013 - 536 65 55
F 013 - 536 84 20
E info@kzoadvocaten.nl

Social media

Je kunt ons ook volgen op de normale social media kanalen:

echtscheidingsadvocaat

NIEUWSBRIEF

Meld je aan voor onze online nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.