013 - 536 65 55 info@kzoadvocaten.nl

Deeltijd WW

Per 1 april 2009 is de tijdelijke regeling deeltijd WW tot behoud van vakkrachten in werking getreden. Deze regeling volgt de eerdere werktijdverkortingsregeling op, die per 21 maart 2009 is vervallen.

Werkgevers krijgen op grond van de nieuwe regeling de mogelijkheid de werktijd van een werknemer met ten hoogste 50% van de werktijd te verkorten, gedurende welke periode de werknemer voor de niet gewerkte uren een WW-uitkering ontvangt. De WW-uitkering komt in mindering van de opgebouwde WW-rechten van de werknemer en de werknemer bouwt geen nieuwe WW-rechten op over de niet-gewerkte uren. De werknemer blijft voor gewerkte en niet-gewerkte uren in dienst van de werkgever.

Het eerste beroep op de regeling geldt voor een periode van maximaal 3 maanden, waarna het beroep ten hoogste twee keer kan worden verlengd, steeds voor een nieuwe periode van ten hoogste 6 maanden. Totaal dus maximaal 15 maanden. Elke werkgever kan ten hoogste 1 maal een beroep doen op de regeling.

Bij een beroep op de regeling moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan. Zo moet er overeenstemming met de werknemersvertegenwoordiging zijn, ook voor wat betreft de verplichte scholing. En let op; indien een werknemer gedurende de deeltijd WW-periode wordt ontslagen, is de werkgever verplicht om een vergoeding aan het UWV te betalen gelijk aan de helft van de door de ontslagen werknemer gedurende de gehele deeltijd WW-periode genoten WW-uitkering. Bovendien, na de deeltijd WW-periode moet de werknemer nog ten minste een derde van de duur van de deeltijd WW-periode volledig in dienst blijven, met een minimum van 3 maanden. Indien de werknemer binnen die periode wordt ontslagen, moet de werkgever alsnog de hiervoor vermelde vergoeding betalen. Het UWV toetst bij de aanvraag van de WW-uitkering in het kader van deze regeling of aan de voorwaarden is voldaan. Bij verlengings- aanvragen toetst UWV ook de concrete invulling van de scholings- en detacheringsverplichting.

De regeling is tijdelijk tot 1 april 2010. De regeling sluit eerder bij overschrijding van een budget van € 375 miljoen en wanneer de regeling bij tussentijdse evaluaties niet blijkt te voldoen.

Bron: column Tilburgse Koerier

STEL EEN VRAAG AAN EEN ADVOCAAT

advocaat tilburg

Spoorlaan 460
Postbus 9150
5000 HD Tilburg

T 013 - 536 65 55
F 013 - 536 84 20
E info@kzoadvocaten.nl

Social media

Je kunt ons ook volgen op de normale social media kanalen:

echtscheidingsadvocaat

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze online nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.