013 - 536 65 55 info@kzoadvocaten.nl

De dertiende maand

De jaarlijkse St. Nicolaaspuzzel is er al. En dan volgen binnenkort de cadeautjes van Sinterklaas en de Kerstman. En misschien ook een cadeautje van uw werkgever; een dertiende maand of een eindejaarsuitkering.

Hierop hoopte ook een werkneemster, die in de arbeidsvoorwaardenregeling iets had gelezen over een dertiende maand, jaarlijks uit te betalen in de maand november. Echter, in diezelfde regeling stond ook vermeld dat de uitkering alleen zou worden uitbetaald aan werknemers die op 1 november in dienst waren. De werkneemster, werkzaam op basis van een contract voor bepaalde tijd tot 1 november, trad per die datum uit dienst. Net geen recht op het extraatje dus, zou je denken.

Maar de werkneemster stapte naar de Commissie Gelijke Behandeling en deed een beroep op de Wet onderscheid bepaalde en onbepaalde tijd. Op grond van deze wet is het niet toegestaan om onderscheid te maken bij de arbeidsvoorwaarden op grond van het tijdelijke karakter van de arbeidsovereenkomst. Dat mag alleen als het onderscheid objectief gerechtvaardigd is. Dat wil zeggen; het doel moet legitiem zijn én het middel om dat doel te bereiken moet zowel passend als noodzakelijk zijn.

De Commissie stelde vast dat het hanteren van de peildatum 1 november leidde tot onderscheid voor tijdelijke werknemers. Uit statistisch onderzoek was namelijk gebleken dat er in de laatste 5 jaren een sterke samenhang bestond tussen het werken op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en het mislopen van de eindejaarsuitkering in verband met de beëindigingsdatum van het contract.

Vervolgens oordeelt de Commissie dat de werkgever wel legitieme doelen had, namelijk met de uitkering proberen werknemers aan zich te binden en daarbij wel de administratieve lasten zoveel mogelijk beperken. Maar de Commissie vond de regeling als middel om die doelen te bereiken slechts deels passend en zeker niet noodzakelijk. Immers, de werkgever kan er ook voor kiezen om de dertiende maand bij uitdiensttreding naar rato van het aantal maanden dat men in het laatste jaar heeft gewerkt, uit te betalen. Dan wordt ook de binding bereikt, omdat de hoogte van de uitkering oploopt naarmate de werknemer langer in dienst blijft. De regeling wordt in strijd met de wet geacht.

Dus gulle (werk)gevers wees alert dat je bij het uitdelen van cadeautjes niet discrimineert.

Bron: column Tilburgse Koerier

STEL EEN VRAAG AAN EEN ADVOCAAT

advocaat tilburg

Spoorlaan 460
Postbus 9150
5000 HD Tilburg

T 013 - 536 65 55

F 013 5368420
E info@kzoadvocaten.nl

Social media

Je kunt ons ook volgen op de normale social media kanalen:

echtscheidingsadvocaat

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze online nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.