013 - 536 65 55 info@kzoadvocaten.nl

De botsing van algemene voorwaarden

 

Naar aanleiding van een recente kwestie die ik onderhanden heb, wil ik aandacht besteden aan de botsing van algemene voorwaarden.

Ik heb het dan over de situatie waarin de ene partij verkoopvoorwaarden hanteert en meteen een offerte meestuurt, terwijl de andere partij verkoopvoorwaarden hanteert die worden meegezonden met de inkoopopdracht.

In de meeste setjes voorwaarden staat dan keurig vermeld dat alleen de eigen voorwaarden van toepassing zijn met uitsluiting van de voorwaarden van de andere partij. Dat is prachtig opgeschreven natuurlijk, maar je hebt er bar weinig aan. Voor de situatie dat voorwaarden over en weer worden toegestuurd heeft de wetgever een artikel in het leven geroepen (6:225 lid 3 BW om precies te zijn) dat als volgt luidt:

Verwijzen aanbod en aanvaarding naar verschillende algemene voorwaarden, dan komt aan de tweede verwijzing geen werking toe, wanneer daarbij niet tevens de toepasselijkheid van de in de eerste verwijzing aangegeven algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand wordt gewezen.

De partij die het eerste is met het toesturen van zijn voorwaarden heeft dus de beste rechten. Het “wie het eerst komt wie het eerst maalt” als het ware. Dat wordt alleen anders als de andere partij oplettend genoeg is om dat setje voorwaarden af te wijzen. Afwijzen kan niet door het toesturen van de eigen voorwaarden met die hierboven al gememoreerde toverclausule, neen, daar zul je iets meer voor moeten doen. En dat komt door de onderstreepte woorden “uitdrukkelijk van de hand wijzen”. Dat vereist een actieve handeling.

Het is dus niet voldoende om in de situatie dat je een inkoopopdracht van de andere partij krijgt met een bijbehorend setje inkoopvoorwaarden terug te schrijven: ”Dank voor de inkoopopdracht. Bijgaand de bevestiging dat we de order in behandeling hebben genomen. Op deze transactie zijn van toepassing onze algemene verkoopvoorwaarden.”

Hoe dan te reageren?: ”Dank voor uw order. Wij kunnen echter helaas uw inkoopvoorwaarden niet accepteren want wij doen alleen zaken onder onze eigen verkoopvoorwaarden. Graag horen wij of u die voorwaarden accepteert.”

Het komt natuurlijk voor dat je zaken doet met een machtige tegenpartij en je geen zin hebt om je eigen positie al te veel te benadelen door vast te houden aan je eigen voorwaarden. Je wilt immers wel tot zaken komen. Dan zou je kunnen overwegen om de belangrijkste passages uit de eigen voorwaarden in de overeenkomst onder te brengen. In een voorbeeld:

“Dank voor de voorwaarden. Deze aanvaarden wij met dien verstande dat wij in de overeenkomst willen opnemen dat we onze aansprakelijkheid uitsluiten tot het bedrag dat met de levering is gemoeid of waarvoor onze verzekeraar dekking zal bieden.” Et cetera.

In beide voorbeelden is dan weer sprake van een nieuw aanbod waarover dan weer overeenstemming moet worden bereikt. In elk geval voorkom je dat je zonder dat je het zelf doorhebt, vastzit aan inkoopvoorwaarden van de andere partij.

DE BOTSING VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

STEL EEN VRAAG AAN EEN ADVOCAAT

advocaat tilburg

Spoorlaan 460
Postbus 9150
5000 HD Tilburg

T 013 - 536 65 55
F 013 - 536 84 20
E info@kzoadvocaten.nl

Social media

Je kunt ons ook volgen op de normale social media kanalen:

echtscheidingsadvocaat

NIEUWSBRIEF

Meld je aan voor onze online nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.