013 - 536 65 55 info@kzoadvocaten.nl

Dag van de Erfenis!

 

Op vrijdag 13 november staan we stil bij het belang van deskundige en juridische begeleiding bij de afwikkeling van erfenissen. Wist u dat veel erfrechtelijke problemen voorkomen hadden kunnen worden door het tijdig inschakelen van kundig juridisch advies van een gespecialiseerde erfrechtadvocaat, ook voordat u een testament opstelt?

De volgende casus benadrukt hoe belangrijk het is om stil te staan bij de bewoordingen van het testament.

 

“U erft alles, zolang we een gezamenlijke huishouding voeren.”

 

Broer en zus voeren vanaf 1996 een gezamenlijke huishouding, in 1997 kopen zij ook samen een woning. Om elkaar goed achter te laten wijzen ze elkaar als erfgenaam aan, maar wel onder de voorwaarde dat ze op het moment van overlijden met elkaar een gemeenschappelijke huishouding voeren of die intentie hebben. Vanwege ernstige dementie wordt de zus op een bepaald moment opgenomen in een verpleegtehuis. Ook ten tijde van de opname neemt de broer alle zorg op zich. Na het overlijden zijn de “erfgenamen” het erover eens dat – ondanks dat de zus in een verpleegtehuis verbleef – de broer enig erfgenaam is. Zo had de zus het bedoeld en gewild. De notaris weigert echter dit over te nemen en een verklaring van erfrecht af te geven. Volgens hem is het onduidelijk of er wel sprake was van het voeren van een gemeenschappelijke huishouding. Om deze reden wordt aan de kantonrechter gevraagd het testament uit te leggen.

 

“Er is geen sprake van een intentionele beëindiging van de huishouding.”

 

Bij de uitleg van een testament moet mede gelet worden op artikel 4:46, lid 1 en 2 BW, hierin is gegeven dat:

Lid 1: “Bij de uitlegging van een uiterste wilsbeschikking dient te worden gelet op de verhoudingen die de uiterste wil kennelijk wenst te regelen, en op de omstandigheden waaronder de uiterste wil is gemaakt.”

Lid 2: “Daden of verklaringen van de erflater buiten de uiterste wil mogen slechts dan voor uitlegging van een beschikking worden gebruikt, indien deze zonder die daden of verklaringen geen duidelijke zin heeft.”

De kantonrechter overweegt het volgende. Het doel van het testament was om elkaar verzorgd achter te laten waarvoor als voorwaarde werd opgenomen dat deze verbondenheid ook op het moment van overlijden nog bestaat. De kantonrechter concludeert dat er aan de bovenstaande bedoeling uitvoering is gegeven. Erflaatster is noodgedwongen, dus buiten haar eigen wil, opgenomen in een verpleegtehuis. Waarna de broer nog steeds de verzorging op zich heeft genomen. Er kan niet gesproken worden van een intentionele beëindiging van de huishouding. Aan de voorwaarde is voldaan zodat de broer enige erfgenaam is van zijn zus.

De hele uitspraak kunt u hier vinden.

Dag van de Erfenis

STEL EEN VRAAG AAN EEN ADVOCAAT

advocaat tilburg

Spoorlaan 460
Postbus 9150
5000 HD Tilburg

T 013 - 536 65 55

F 013 5368420
E info@kzoadvocaten.nl

Social media

Je kunt ons ook volgen op de normale social media kanalen:

echtscheidingsadvocaat

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze online nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.