013 - 536 65 55info@kzoadvocaten.nl
Verhoging vastgestelde bijdrage in het levensonderhoud

Regeerakkoord Rutte II

Arbeidsrechtelijke voornemens In het Regeerakkoord staat een aantal maatregelen voor wijzigingen op de arbeidsmarkt. Het gaat met name om veranderingen in het ontslagrecht en de WW. ‘XI. Arbeidsmarkt De werking van de arbeidsmarkt zal voor alle werknemers verder...
Verhoging vastgestelde bijdrage in het levensonderhoud

‘Fucking hoer’ roepen mag

Gespannen verhouding dus geen terecht ontslag Nadat een werknemer zijn leidinggevende “fucking hoer” heeft genoemd wordt ontslag op staande voet gegeven. De kantonrechter werd gevraagd daar een oordeel over te geven. Hij schreef het volgende: ‘De...
Verhoging vastgestelde bijdrage in het levensonderhoud

Wettelijk minimumloon 2013

Wettelijk minimumloon 2013 De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen op 1 januari 2013 licht. Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2013: €...