013 - 536 65 55 info@kzoadvocaten.nl

Als het om jouw kind gaat: procederen is riskeren en praten investeren

 

Na het lezen van een uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland van 12 februari 2021 realiseerde ik mezelf hoeveel impact een uitspraak van een rechter heeft. In dit geval voor moeder, vader en kind.

Het ging in deze zaak om een doodzieke 9-jarige minderjarige. De medische situatie was zeer zorgwekkend, volgens de artsen had de minderjarige de kritische grens benaderd, van wat een 9-jarige in medisch opzicht goed kan doorstaan. Ze heeft al haar energie nodig voor herstel en de situatie te dragen, waarbij het onzeker is of ze het redt.

Moeder start om die reden een kortgedingprocedure. Het geschil gaat over contactherstel tussen dochter en moeder, of moeder de gelegenheid krijgt voor het nemen van afscheid, het verkrijgen van informatie van vader over de situatie van de minderjarige en het bijwonen van een uitvaart.

Contactherstel

De rechter wijst alle vorderingen van moeder af. In overwegende mate overweegt de rechter dat contactherstel of een afscheidsmoment een te groot risico in medische zin meebrengt. Hierbij betrekt de rechter het feit dat moeder al enkele jaren geen reële betrokkenheid getoond heeft in de dochter en er geen contact is geweest, alsmede dat voor zover bekend de dochter zelf geen contact wenst. Over een uitvaart laat de rechter zich nog niet uit, omdat de rechter niet vooruitloop op een eventueel overlijden.

Het zal de lezer niet verbazen dat het geschil niet op zichzelf staat. Uit de uitspraak volgt dat er al jaren veel ruis op de lijn is en dat er meerdere procedures zijn gevoerd. In de uitspraak staat dat door tekortschieten van ouderlijke verantwoordelijkheid door moeder, de minderjarige in 2017 onder toezicht is gesteld en uit huis is geplaatst. Zij is bij vader gaan wonen. Vanaf dat moment zou moeder geen betrokkenheid meer hebben getoond in de minderjarige.

Verder overweegt de rechter: “De voorzieningenrechter kan niet goed begrijpen waarom de moeder voorafgaand aan deze procedure niet op een meer passende wijze contact heeft gezocht met vader en nog minder dat ze de geboden kans om in gesprek te komen niet heeft aangegrepen en in plaats daarvan volhardt in haar vorderingen in kortgeding.”

Als ik de feiten en overwegingen lees dan begrijp ik de uitspraak, de rechter heeft het belang van het meisje vooropgesteld. De uitkomst is dat er werkelijk alleen maar verliezers in deze zaak zijn. De rechter geeft aan dat een andere weg wellicht beter was geweest, een gesprek, al dan niet onder begeleiding van hulpverlening, advocaten of andere professionals had meer gebracht. Procederen is riskeren en praten is investeren.

De uitspraak kun je hier vinden.

STEL EEN VRAAG AAN EEN ADVOCAAT

advocaat tilburg

Spoorlaan 460
Postbus 9150
5000 HD Tilburg

T 013 - 536 65 55

F 013 5368420
E info@kzoadvocaten.nl

Social media

Je kunt ons ook volgen op de normale social media kanalen:

echtscheidingsadvocaat

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze online nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.