013 - 536 65 55info@kzoadvocaten.nl

UITLEG ALGEMENE VOORWAARDEN

Home > Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Als je met KZO|O13 zaken gaat doen dan horen daar ook duidelijke afspraken bij. Wij houden een aantal vaste spelregels aan die zijn vastgelegd in onze algemene voorwaarden.

In deze toelichting leggen wij de betekenis aan u uit. Het is een uitleg. Deze toelichting komt niet in plaats van de algemene voorwaarden. De tekstdaarvan blijft altijd beslissend.

Artikel 1 en 2: Wie zijn wij en hoe werken wij?

KZO|O13 is een Nederlandse onderneming. Het is een maatschap. De volledige naam is: maatschap Klijn Zegers Van Osch. Kortweg “KZO|O13”. Bij KZO|O13 werken een aantal advocaten samen. Wilt u weten welke advocaten? U kunt ons kantoor vragen om een lijst met de namen.

Als u een opdracht geeft, is dat altijd aan de maatschap KZO|O13. De maatschap voert uw opdracht ook uit. Het Burgerlijk Wetboek zegt hier iets over in twee artikelen. Die betekenen in de praktijk het volgende:

Artikel 7:404 BW = U kunt een opdracht aan één bepaalde advocaat van KZO|O13 geven. Maar KZO|O13 mag het werk ook door een andere, eigen advocaat laten doen.

Artikel 7:407 BW = U kunt een opdracht tegelijk aan KZO|O13 en aan een ander geven. KZO|O13 is dan niet aansprakelijk voor fouten van die ander.

Artikel 3: Hoe zit het met aansprakelijkheid van KZO|O13?

Ook KZO|O13 kan fouten maken. Daarvoor zijn wij verzekerd. Als wij aansprakelijk zijn heeft u recht op:

 1. Het bedrag dat de verzekering uitbetaalt en op
 2. Het bedrag van het eigen risico dat KZO|O13 heeft.
  Wat gebeurt er als de verzekering niets uitbetaalt en KZO|O13 toch aansprakelijk is?

Dan betaalt KZO|O13 aan u een bedrag van maximaal € 5.000,00. Is het honorarium dat KZO|O13 bij u in rekening bracht hoger, dan betalen wij dat hogere bedrag. Maar nooit meer dan € 10.000,00. Deze beperkingen vervallen als KZO|O13 grove fouten heeft gemaakt.

Artikel 4: Wat zijn de afspraken als KZO|O13 andere deskundigen inschakelt?

 1. Als KZO|O13 andere deskundigen inschakelt, bespreken wij dat met u. Wij proberen dat van tevoren te doen.
 2. KZO|O13 is niet aansprakelijk voor fouten van andere deskundigen.
 3. Bijna alle deskundigen beperken hun aansprakelijkheid voor fouten. U geeft ons toestemming om dat te accepteren. Dat doen wij dan namens u.

Artikel 5: Waarvoor bent u zelf aansprakelijk?

KZO|O13 voert werkzaamheden voor u uit. Dat kan gevolgen hebben voor anderen. U bent daarvoor zelf aansprakelijk. Ook als het om kosten voor rechtshulp van anderen gaat. Daarmee stemt u in. Anderen kunnen KZO|O13 dus alleen aansprakelijk stellen als KZO|O13 ernstige fouten heeft gemaakt.

Artikel 6: Wat moet u doen als u KZO|O13 aansprakelijk stelt?

 1. Laat het direct schriftelijk aan KZO|O13 weten.
 2. Zorg dat u de aanspraken binnen één jaar daarna opeist.

U moet de aanspraken in elk geval binnen één jaar opeisen. Ook als u KZO|O13 niet direct schriftelijk informeert. Al uw rechten vervallen als u zich hier niet aan houdt.

Artikel 7 en 8: Wie beslist er als u en KZO|O13 problemen krijgen?

De overeenkomst tussen KZO|O13 en u valt onder de Nederlandse wet. Over een probleem tussen KZO|O13 en u kan alleen beslist worden door:

 1. Een Nederlandse rechter
 2. De Geschillencommissie Advocatuur

Kijk op www.advocatenorde.nl voor alle informatie over de Geschillencommissie Advocatuur. U kunt deze informatie ook opvragen op het kantoor van KZO|O13. Daar kunt u ook onze klachtenregeling krijgen.

Wanneer kunt naar de Geschillencommissie Advocatuur gaan?

 1. Vertel uw klachten eerst aan uw eigen KZO|O13-advocaat of aan de klachtenfunctionaris van KZO|O13. Dat is mr. dr. Mark Diebels. Wij zoeken om te beginnen zelf naar een oplossing.
 2. Als wij het niet kunnen oplossen of als wij niet binnen vier weken zouden reageren, dan kunt u met de klacht naar de Geschillencommissie Advocatuur.
 3. U kunt niet meer naar de Geschillencommissie Advocatuur, als u binnen één maand naar de rechter gaat. Die maand begint te lopen na afhandeling van de klacht door KZO|O13.

De Geschillencommissie Advocatuur heeft eigen regels voor het behandelen van uw klacht. Dit zijn de regels:

 1. Bent u een particuliere klant, dan geeft de Geschillencommissie een bindend advies. Dat is een uitspraak waaraan uzelf en KZO|O13 zich moeten houden.
 2. Bent u particulier met een conflict over een rekening die u aan KZO|O13 moet betalen, dan gelden andere regels. De Geschillencommissie geeft een bindend advies als u vooraf het bedrag bij de Geschillencommissie betaalt. Als u dat niet doet, dan geldt de regeling van arbitrage*.
 3. Bij zakelijke klanten geldt altijd de regeling van arbitrage*.

*Arbitrage is rechtspraak buiten de gewone rechter om. Door een particuliere ‘rechter’. Aan de uitspraak van de particuliere ‘rechter’ moeten u en KZO|O13 zich houden.

Artikel 9: Van wie zijn deze algemene voorwaarden?

Dit zijn de algemene voorwaarden van alle advocaten en andere medewerkers van KZO|O13.

Artikel 10 en 11: Wat betaalt u aan KZO|O13

U betaalt:

 1. Het honorarium. Dat is geld voor het werk dat KZO|O13 heeft gedaan.
 2. Geld dat KZO|O13 voor u aan anderen heeft voorgeschoten.
 3. Algemene kantoorkosten, zoals reiskosten, postzegels en telefoonkosten.
 4. BTW

Het honorarium is het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met ons uurtarief. Geld dat KZO|O13 heeft voorgeschoten, brengen wij apart in rekening. Voor kantoorkosten betaalt u een percentage van het honorarium.

Artikel 12: Hoe betaalt u aan KZO|O13?

U krijgt van KZO|O13 elke maand een rekening. Deze rekening moet u binnen 14 dagen betalen. Als u niet op tijd betaalt mag KZO|O13 rente en andere kosten in rekening brengen.

STEL EEN VRAAG AAN EEN ADVOCAAT

advocaat tilburg

Spoorlaan 460
Postbus 9150
5000 HD Tilburg

T 013 - 536 65 55
F 013 - 536 84 20
E info@kzoadvocaten.nl

Social media

Je kunt ons ook volgen op de normale social media kanalen:

echtscheidingsadvocaat

NIEUWSBRIEF

Meld je aan voor onze online nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.