Kwaliteit

Van een advocaat mag u verwachten dat hij kwaliteit levert. Maar wat doe je als je ontevreden bent? Naar de rechter stappen ligt niet direct voor de hand...

KZO wil kwaliteit leveren en stààt daarvoor. Eens per drie jaar wordt KZO bijvoorbeeld onderzocht door de onafhankelijke onderzoekers van de Raad voor Rechtsbijstand, die elke keer een positieve auditverklaring hebben afgegeven.

Toch kan het voorkomen dat een cliënt ontevreden is. Stap één bij KZO is dat de feedback dan serieus wordt genomen. Bespreek uw probleem met uw eigen advocaat en er wordt gezocht naar een oplossing. Lukt dat niet dan heeft KZO een eigen klachtenregeling, waarbij de cliënt het probleem kan voorleggen aan de interne klachtenfunctionaris.

Als dat niet tot een oplossing zou leiden dan is KZO aangesloten bij de onafhankelijke Geschillencommissie Advocatuur.

Op deze manier zorgt KZO ervoor dat op een zorgvuldige manier wordt omgegaan met uw klacht en dat u ons ook aan kunt spreken op kwaliteit. Op eerste verzoek krijgt u van ons alle verdere informatie over de klachtenregeling.