Personen- en familierecht

 • Bijdrage in studie en levensonderhoud ná 21e levensjaar 21 januari 2015  

  Indien ouders gaan scheiden worden in het echtscheidingsconvenant vaak afspraken gemaakt over onder andere de kinderalimentatie. Dit is een bijdrage van de ouders in het levensonderhoud.. meer »
 • Verzoek tot echtscheiding door ouders van de vrouw, kan dat? 16 januari 2015  

  Een echtscheidingsverzoek kan worden ingediend bij de rechtbank als er sprake is van duurzame ontwrichting. Van duurzame ontwrichting spreekt men als de situatie in het huwelijk.. meer »
 • Vijf jaar alimentatie na 33 jaar huwelijk 13 november 2014  

  Man en vrouw waren al 33 jaar gehuwd toen zij wilden scheiden en zich hiervoor tot de rechtbank wendden. Man en vrouw woonden echter al zeven jaar niet meer bij elkaar. Gedurende.. meer »
 • Informatieplicht 14 oktober 2014  

  In deze zaak heeft de rechter zich gebogen over een vraag met betrekking tot de informatieplicht. Dit is een plicht voor de ouders om elkaar op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.. meer »
 • Het klemcriterium en eenhoofdig gezag 26 september 2014  

  In beginsel krijgt het zogenaamde co-ouderschap in Nederland de voorkeur. Dit houdt in dat ook na de echtscheiding beide ouders blijven zorgdragen voor de zorg- en opvoedingstaken.. meer »
 • Alimentatie na verwijtbaar inkomensverlies 10 september 2014  

  Man en vrouw zijn lang getrouwd geweest, maar in 2011 is tussen hen de echtscheiding uitgesproken. Bij het uitspreken van deze echtscheiding is door de rechter ook bepaald dat de man.. meer »