Personen- en familierecht

 • (V)echtscheiding 18 april 2014  

  Bij ongeveer 10% van de scheidingen verloopt de scheiding zo moeilijk dat de kinderen klem komen te zitten. Dit wordt ook wel een vechtscheiding genoemd. De Raad voor Rechtspraak.. meer »
 • Nieuwe regeling voor onverwachte schulden uit erfenissen op komst 18 maart 2014  

  Erfgenamen die te maken krijgen met een onverwachte schuld uit een erfenis, waarvoor zij met eigen geld aansprakelijk zijn worden in de toekomst tegemoet gekomen, aldus het Wetsvoorstel.. meer »
 • Meldingsplicht samenwonen 13 maart 2014  

  In ontslagzaken speelt soms de vraag: moet ik bij mijn huidige werkgever melden dat ik al een andere baan heb, als ik nog in onderhandeling ben over een vergoeding in verband met beëindiging.. meer »
 • Wet BRP 20 februari 2014  

  Op 6 januari 2014 is de Wet Basisregistratie Personen in werking getreden. Deze wet zorgt voor een aantal veranderingen die mogelijk zijn gemaakt door de technische modernisering van.. meer »
 • Duur van de partneralimentatie 18 februari 2014  

  Vanwege lotsverbondenheid die voortduurt ook na het huwelijk geldt er een onderhoudsverplichting als een van de ex-partners onvoldoende inkomsten heeft om in eigen levensonderhoud.. meer »
 • Kosten van kinderen ouder dan 18 jaar 22 oktober 2013  

  Kinderalimentatie wordt vastgesteld naar behoefte en naar draagkracht. Voor kinderen tot 18 jaar kan de behoefte worden afgeleid uit de tabellen "eigen aandeel kosten kinderen",.. meer »