Nieuws

Actualiteiten

 

Arbeidsrecht

  • Dossieropbouw, toch niet zo heilig onder de WWZ? 23 november 2015  

    Het nieuwe ontslagstelsel Zoals reeds uiteengezet, is het ontslagstelsel sinds de invoering van de WWZ sterk veranderd. De wet kent een limitatieve opsomming van ontslaggronden.. meer »
  • Ontslag op staande voet na de WWZ 19 november 2015  

    Ook ten aanzien van het ontslag op staande voet is het een en ander veranderd met de invoering van de WWZ. Het wettelijk systeem en de vereisten waaraan voldaan moet worden zijn.. meer »
  • De herplaatsingsverplichting 12 november 2015  

    Onder het nieuwe recht mag de werkgever enkel overgaan tot ontslag van de werknemer als hij een redelijke grond tot ontslag heeft en aan de herplaatsingsverplichting heeft voldaan... meer »
 

Personen- en familierecht