Nieuws

Actualiteiten

 • Het is weer bijna 5 mei... 4 mei 2016  

  Elk jaar wordt dezelfde vraag gesteld: is 5 mei nou wel of niet een doorbetaalde feestdag? Zeker in lustrumjaren, zoals 2015 of 2020, wordt die vraag extra actueel: er was toch.. meer »
 • Leeftijdsdiscriminatie geoorloofd bij kortingsregel pensioenfonds? 3 mei 2016  

  Mag een een pensioenfonds bij nabestaanden die naar verwachting langer een nabestaandenpensioen ontvangen een kortingsregeling toepassen? De Commissie Gelijke Behandeling deed hier.. meer »
 • Minister Asscher past WWZ aan! 21 april 2016  

  Minister Asscher heeft vanochtend in een persconferentie aangekondigd dat de WWZ aangepast zal worden! Op enkele punten zal de WWZ nu al worden aangepast, doordat daarover felle kritiek.. meer »
 

Arbeidsrecht

 • "Lege huls" een grond voor ontslag? 8 april 2016  

  Sinds de WWZ kennen we een limitatief stelsel van ontslaggronden. Het limitatieve stelsel kent wel een restgrond (de H-grond). Bij de inwerkingtreding van de wet was niet volledig.. meer »
 • Opzegtermijnen: hoe zat het ook alweer? 22 maart 2016  

  Opzegtermijn voor de werkgever Indien u als werkgever de arbeidsovereenkomst met uw werknemer wenst te beëindigen, bent u daarbij gebonden aan de (wettelijke) opzegtermijn... meer »
 • Zwaarwegend bedrijfsbelang? 18 maart 2016  

  Waarom een concurrentiebeding? Een concurrentiebeding kan door de werkgever in een arbeidsovereenkomst opgenomen worden om na afloop van deze arbeidsovereenkomst de werkgever te beschermen... meer »
 

Personen- en familierecht